Durant el curs 2018-2019, ha culminat el canvi de model de formació d'usuaris de manera que la formació en competència digital dels estudiants de grau i de postgrau s'ha impartit tota en línia. En alguns casos, la presentació del curs i dels materials s'ha fet presencialment.