Col·laboració institucional 34
Col·laboració institucional 26
Acord marc de relacions institucionals en la docència, la recerca, la cultura i l'extensió universitària 8
Docència 457
Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 426
Col·laboració en l'àmbit de la docència en qualsevol dels seus cicles 7
Col·laboració en els estudis de postgrau 11
Intercanvi i mobilitat d'estudiants o professors 11
Relació amb centres docents d'ensenyament superior adscrits a la UPF 2
Recerca i activitats científiques 20
Col·laboració per a la realització de jornades, simposis, seminaris o congressos científics 6
Creació de càtedres i aules 1
Col·laboració en l'àmbit de la recerca 7
Relació amb instituts universitaris adscrits o vinculats a la UPF 1
Dotació de beques 2
Finançament d'activitats científiques 1
Programes i serveis relacionats amb l'emprenedoria 2
Serveis 3
Col·laboració en matèria de serveis universitaris (esports, residències, etc.) 2
Edició de revistes, llibres, i col·leccions 1
Econòmics i patrimonials 2
Cessió d'espais, instal·lacions o equipaments 2
Alumnes d'altres centres que fan pràctiques a la UPF 25
Total 541