La Biblioteca de la UPF participa intensament (comissions, grups de treball, etc.) en aquestes dues àrees d’activitat:

Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació

Aquest curs acadèmic 2018-2019, s’ha treballat en la implementació de diferents mòduls complementaris del programari de gestió de biblioteques Sierra, com ara el gestor de recursos electrònics (ERM), el sistema d’autenticació SSO.

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) comptava, a finals del curs acadèmic, amb més de 5.653.493 registres bibliogràfics.

Un any més, els productes d’informació més ben valorats pels usuaris han estat les revistes electròniques que ofereix la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), de les quals s’han descarregat més de 5 milions d’articles durant l’any 2018. Estudiants, professors i investigadors de 20 institucions (bàsicament les institucions consorciades i associades) tenen accés a unes 16.919 revistes electròniques, uns 25.838 llibres electrònics i 19 bases de dades.

També va funcionar amb normalitat el programa PICA, que gestiona el préstec consorciat i el préstec interbibliotecari en l’àmbit del CSUC. El PUC permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del CSUC i col·laboradores accedir a documents que no es troben en les seves biblioteques. Al llarg de l’any 2018, el nombre de préstecs va ser de 42.098.

L’ocupació del magatzem cooperatiu GEPA, que va celebrar el 10è. aniversari, ha arribat a 13.473 metres de prestatges (55% de la previsió total màxima de l’equipament).

Àrea de Ciència Oberta

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) va incorporar millores (vegeu l'apartat "Portal de Producció Científica" d’aquesta Memòria). Va finalitzar el 2018 amb la participació de 12 universitats i 8 centres de recerca CERCA, que aporten 523.697 publicacions, 29.834 tesis, 11.707 investigadors, 1.555 grups de recerca i 35.146 projectes de recerca.

L’any 2018, l'eina Research Data Management Plan - Pla de Gestió de Dades de Recerca va tenir 123 usuaris, que van elaborar 33 plans de gestió de dades (Data Management Plans, DMP). Aquesta eina es va actualitzar, redissenyant-ne la seva imatge i afegint la plantilla del European Research Council (ERC).

Va continuar creixent el nombre de documents als repositoris consorciats. A Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), amb 29.000 tesis incorporades, i també els documents de recerca al Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), amb 137.000 documents, un 7% més. RACO va arribar a les 500 revistes incorporades (13 més que el 2017), amb un total de 219.500 articles de les 95 institucions editores, i la Memòria Digital de Catalunya (MDC), amb 154 col·leccions de 34 institucions i 3,9 milions d’imatges i documents.

Formació:

  • Seminari d'OCLC sobre la Cooperació Bibliotecària a Europa (24 d’octubre del 2018)
  • Definir i Implantar Estratègies i Serveis Institucionals per a la Gestió de Dades de Recerca (11 de març del 2019)
  • Intensiu Digital 2019. Jornada d'intercanvi d'experiències en col·leccions digitals (13 de juny del 2019)