Durant el curs 2018-2019, es van ampliar tots els equips de les aules d'informàtica per homogeneïtzar-ne les característiques a 8 GB de RAM i disc SSD, actuació que en millora sensiblement les prestacions i ofereix un parc d'ordinadors amb prestacions molt similars entre els tres campus.

Campus de la Ciutadella:

  • 337 ordinadors amb ampliació de memòria a 8 GB
  • 240 ordinadors amb ampliació de disc SSD a 240 GB

Campus del Poblenou:

  • 93 ordinadors amb ampliacions de memòria a 8 GB
  • 257 ordinadors amb ampliació de disc SSD a 240 GB
  • 207 pantalles de 22 polzades

Campus Universitari Mar:

  • 177 ordinadors amb ampliacions de memòria a 8 GB
  • 224 ordinadors amb ampliació de disc SSD a 240 GB
  • 20 pantalles de 22 polzades

Aquests ordinadors es van distribuir entre les aules d'informàtica, les aules de docència i de lliure accés de la Biblioteca i del laboratori BESLab.

Addicionalment, la Biblioteca/CRAI del campus de la Ciutadella va renovar 42 ordinadors portàtils, dedicats al préstec i la Biblioteca del campus Universitari Mar, 45 ordinadors portàtils més.

També es va millorar el sistema de videoconferència a diverses sales de reunions de la UPF:

  • Dues sales de l’edifici Mercè incloent-hi un projector interactiu
  • Dues sales de reunions de l'edifici Roc Boronat

Sala de simulació clínica:

Es va posar en marxa al Campus Universitari Mar una sala de simulació clínica, on es permet l’aprenentatge en un entorn multidisciplinari, en el qual l'estudiant és el responsable del maneig del cas en unes condicions similars a les reals. Els nous espais, que es van estrenar el 18 de maig, consisteixen en dues aules de simulació i una aula de control, en les quals es poden simular els escenaris següents: sala de parts i nounats, quiròfan i reanimació, urgències i unitat de cures intensives (UCI), hospitalització convencional i atenció primària de salut.