Localització Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 24.500
Biblioteca/CRAI del Poblenou  9.500
Biblioteca del Campus Universitari Mar 11.000
Total 45.000