Modalitat de l'atenció Nombre d'usuaris atesos
Atenció presencial 47.152
Atenció telefònica 11.393
Atenció electrònica 10.510
Total 69.055