Servei Abast Backup Monitorització

Autenticació DTIC-LDAP

742 entrades

Bitbucket Teams

18 teams (un per grup de Recerca)

-

-

SAMBA personal

246 carpetes personals

SAMBA compartit

42 carpetes compartides

Pàgines personals

1

Pàgines de grup/projecte/congrés

110

Wikis

25 moinwikis

Sistema de backup

210 servidors dins del rotatiu de backup

Monitorització (alertes Icinga)

1662 checks de serveis

Màquines virtuals

210