Departaments Itinerari A
Itinerari B
Itinerari C TOTAL

Ciències Experimentals i de la Salut

1

7 8

Ciències Polítiques i Socials

0

3

3

Comunicació

1

1

2

Dret

5

4

8

Humanitats

3

3

6

Tecnologies de la Informació i Comunicació

0

2

2

Traducció

0

1

1

Economia i Empresa

0

0

0

Total 

10

21

31

 

Itinerari A i B: 6 dones i 4 homes

Itinerari C: 13 dones i 8 homes