Tipus de formació Edicions Nombre d'estudiants
Màsters 44 + 39 Elisava 859 + 533 Elisava
Diplomes de postgrau 57 + 27 Elisava 1.973 + 138 Elisava
Cursos de postgrau 40 4.080
Total  141 + 66 Elisava 6.912 + 671 Elisava

 

*Dades a 20 de maig del 2019