SUBGRUP - Escala Homes Dones Total Persones
SUBGRUP A1
 Escala tècnica 13 16 29
 Escala facultativa d'arxius i biblioteques 3 8 11
SUBGRUP A2
 Escala de gestió 15 50 65
 Escala d'ajudants d'arxius i biblioteca 11 37 48
SUBGRUP C1
 Escala administrativa 40 225 265
SUBGRUP C2
 Escala auxiliar administrativa 10 14 24
AGRUPACIONS PROFESSIONALS (E)
 Escala auxiliar de serveis 29 18 47
Total 121 368 489