Departament Dones Homes Total
Ciències Experimentals i de la Salut 175 186 361
Ciències Polítiques i Socials 32 64 96
Comunicació 66 92 158
Dret 80 108 188
Economia i Empresa 63 183 246
Humanitats 66 70 136
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 89 166 255
Traducció i Ciències del Llenguatge 117 50 167
Total  688 919 1607