Departament < 30 anys 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 anys Total
Ciències Experimentals i de la Salut 86 77 87 68 43 361
Ciències Polítiques i Socials 8 35 28 16 9 96
Comunicació 15 34 48 39 22 158
Dret 26 36 56 49 21 188
Economia i Empresa 58 60 59 38 31 246
Humanitats 17 25 30 39 25 136
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 76 95 57 19 8 255
Traducció i Ciències del Llenguatge 31 39 29 42 26 167
Total 317 401 394 310 185 1607