Patents
2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de patents prioritàries sol·licitades 

 4 2 8 3 2

Espanya

-

1 2

-

-

EUA

-

-

2

-

1

Patent europea

4

1

4

3

1

Nombre de sol·licituds PCT i fases nacionals

8

5 8 3 3

PCT

3

3

-

3

3
          USTPO - - 5 - -

Altres

5 2 3

-

-
Software      

Nombre de registres o dipòsits de software

2 4 5 - 2