Tipus de contracte 2013 2014 2015 2016 2017
 

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

N k€

Ajut basal (subvenció)

21

509

19

538

14

827

18 1.062 15 533

Contractes de Formació

18

424

11

341

12

516

14 601 12 343

Contractes R+D

29

1.132

30

892

40

1.856

23 832 28 1.162

Prestacions de Serveis

63 809 65 956 77 869 72 1.297 75 1.144
Serveis Científico Tècnics 30 218 37 229 37 312 42 233 48 252

Total

161

3.092

162

2.957

180

4.384

169 4.025 178 3.434