Projectes concedits 2013 2014 2015 2016 2017
 

N

k€

N

k€

N

k€

N

k€

N k€

Ciències de la Salut i de la Vida

2

1.372

3

2.672

6

2.341

1

192

5 4.793

Ciències Socials i Humanes

6

1.096

13

4.596

8

6.024

6

863

7 7.184

Comunicació i Tecnologies de la Informació

21

13.802

12

4.947

9

3.132

11

6.462

14 9.303

Institucional

1

2.193

-

-

-

-

- - - -

Total

30

18.463

28

12.215

23

11.497

18

7.517

26 21.280

 

Inclou els ajuts del 7PM, CIP i H2020