Projectes concedits/sol·licituds  2013      2014 2015 2016 2017
 

N

%

N

%

N

%

N % N %

Ciències de la Salut i de la Vida

8/13 62 10/14 71 15/16 94 10/12 83 11/14 79

Ciències Socials i Humanes

19/23 83

15/17

88 19/27 70 16/25 64 19/26 70

Comunicació i Tecnologies de la Informació

13/20 65 17/19 89 17/30 57 16/26 62 10/24 42

Total

40/56

71

42/50

84

51/73

70 42/63 67 40/64 63


2013: es va resoldre l'any 2015

2015 i 2016: es van resoldre l'any 2016

convocatòries de projectes I+D Retos i Excelencia del Pla Estatal