Catedràtics d'universitat

Díaz Noci, Javier  
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat del País Basc, l'any 1987.
Llicenciat en Dret per la Universitat del País Basc, l'any 1996.
Doctor en Història per la Universitat del País Basc, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: periodisme a Internet, dret d'autor de l'obra periodística, història del periodisme.

Feixa Pàmpols, Carles
Àrea de coneixement: Antropologia Social.
Doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Honoris Causa per la Universitat de Manizales, Colòmbia, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: juventut, bandes juvenils, moviment socials, migracions, cibercultures.

Guillamet Lloveras, Jaume 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1971. 
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: història del periodisme català, història comparada del periodisme, el paper del periodisme en les transicions democràtiques.

Quesada Pérez, Montserrat 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982. 
Diplomada en Estudis de Criminologia (secció d'Investigació Privada), l'any 1994. 
Doctora en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: periodisme d'investigació, periodisme especialitzat, rutines periodístiques especialitzades, tractament informatiu dels fets violents.

Rodrigo Alsina, Miguel
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979. 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Ciències de la Informació (secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: teoria de la comunicació, interculturalitat, mitjans de comunicació, models de comunicació, violència i comunicació, representacions socials, identitat cultural.

Ruíz Collantes, Francesc Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: teoria de la imatge, anàlisi del discurs persuasiu, creativitat publicitària.

Xifra Triadú, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: relacions públiques, lobbisme i estratègies comunicatives dels grups d'influència i dels think tanks, diplomàcia pública i imatge exterior de nacions sense estat.

Titulars d'universitat

Almirón Roig, Nuria 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.  
Doctora en Ciències de la Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: economia política de la comunicació, estructura dels sistemes de mitjans i polítiques de comunicació.

Bou Sala, Núria 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: sistemes de representació del cinema clàssic i del cinema modern, els gèneres cinematogràfics.

Codina Bonilla, Lluís 
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.  
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Diplomat en Sistemes de Documentació per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1988. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.  
Principals línies d'investigació: publicacions digitals, web mòbil, sistemes d'informació documental.

Fernández Cavia, José 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996. 
Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: publicitat, comunicació turística, relacions públiques, televisió i consum.

Ferrés Prats, Joan 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: la competència mediàtica, la socialització mitjançant processos emocionals i mitjançant comunicacions inadvertides i la cerca d'un nou estil en la comunicació audiovisual educativa i cultural.

Figueras Maz, Mònica 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Doctora en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació i joventut, mitjans de comunicació i gènere, sociologia del cos, de la joventut i del consum, educació i comunicació, ètica de la comunicació.

Palencia-Lefler Ors, Manuel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: tècniques i mètodes de relacions públiques, fundraising, captació de recursos.

Pérez Torío, Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: hermenèutica aplicada al cinema, estudi narratològic del suspens, relacions entre cinema, teatre i literatura, mitocrítica, cinema comparat.

Pujadas Capdevila, Eva 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: televisió de qualitat, comunicació política, anàlisi de la imatge, deontologia audiovisual, ficció televisiva, metodologia de la recerca.

Rodero Antón, Emma 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Pontifícia de Salamanca, l'any 1996. 
Doctora en Comunicació per la Universitat Pontifícia de Salamanca, l'any 2001. 
Màster universitari en Psicologia de la Cognició i la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: expressió i locució en ràdio i televisió, publicitat en ràdio, narrativa i producció radiofònica, processos cognitius en missatges audiovisuals.

Rovira Fontanals, Cristòfol 
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació. 
Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1996. 
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: generació i selecció automatitzada de metadades, avaluació de pàgines web amb la metodologia d'eytracker.

Scolari, Carlos Alberto
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Social per la Universitat Nacional de Rosario, l'any 1987.
Doctor en Lingüística Aplicada i Llenguatges de la Comunicació per la Universitat Catòlica de Milà, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: ecologia i evolució dels mitjans, comunicació digital interactiva, semiòtica de les interfícies, narratives transmèdia.

Singla Casellas, Carles 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: periodística, història del periodisme català al segle XX, comunicació empresarial.

Terribas Sala, Mònica
Àrea de coneixement: Periodisme.

Professors agregats

Balló Fantova, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: mètodes de producció i gestió, els arguments universals, el documental creatiu, realitat i posada en escena.

Benavente Burián, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: història del cinema, estètica dels mitjans audiovisuals.

Cortiñas Rovira, Sergi 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: periodisme científic, divulgació científica, redacció periodística, periodisme esportiu.

De Lucas Abril, Gonzalo 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: cinema comparat, assaig fílmic i pensament visual, muntatge, cinemes del real, la història del cinema a través de l'actor.

Freixa Font, Pere 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: fotografia, comunicació interactiva, disseny d'interacció, disseny d'interfícies, mitjans audiovisuals.

Jiménez Morales, Mònika 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: efectes inadvertits del discurs publicitari, publicitat i infants, esdeveniments corporatius i institucionals com a eina de comunicació estratègica.

Mauri de los Ríos, Marcel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: història del periodisme, deontologia i ètica informativa, transparència i retiment de comptes dels mitjans, periodisme polític.

Medina Bravo, Pilar 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: comunicació intercultural, mitjans de comunicació i gènere, representacions socials.

Obradors Barba, Matilde
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (Psicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: anàlisi de narratives audiovisuals, entorn en línia de producció, social media i comunicació viral, el vídeo com a paradigma comunicatiu a Internet, noves videografies i innovació social, pràctiques creatives i tècniques d'ideació.

Oliva Rota, Maria Mercè
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: cultura popular i televisió, telerealitat, cultura de la fama, semiòtica narrativa, anàlisi del llenguatge i la narració audiovisuals, estructura dels mitjans de comunicació.

Pedraza Jiménez, Rafael
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciat en Documentació per la Universitat de Granada, l'any 2000.
Doctor en Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: cibermitjans, estratègies de comunicació a la web social, avaluació de la qualitat de llocs web, posicionament web (SEO), cerca i recuperació de la informació, tecnologies de la web semàntica.

Pérez Latorre, Oliver
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: teoria i anàlisi del videojoc, joc, comunicació i cultura, entreteniment i cultura popular, semiòtica del discurs, semiòtica de la imatge.

Pintor Iranzo, Ivan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: cinema comparat, tendències del cinema contemporani, iconografia i iconologia en el cinema, hermenèutica simbòlica i mitocrítica en el cinema, anàlisi i història del còmic i de la narrativa seqüencial, narratives transmèdia i intertexturalitat (cinema, televisió, còmic, literatura, pintura, videojoc), figuració, cinema i historicitat.

Pont Sorribes, Carles 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Diplomat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Lleida, l'any 1997. 
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008. 
Principals línies d'investigació: comunicació de risc i crisi, comunicació política i opinió pública, història dels mitjans de comunicació.

Rodríguez Martínez, Ruth
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999.
Doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: periodisme cultural, periodisme digital, història del periodisme.

Salvadó Corretger, Glòria 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: narrativa audiovisual, cinema contemporani, història del cinema, estètica cinematogràfica, guionatge, ficció televisiva, nous formats televisius.

Tulloch, Christopher David
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Filologia per la Universitat de York, l'any 1988.
Màster en Estudis Japonesos per la Universitat d'Essex i la Universitat de Tòquio, l'any 1990.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: periodisme internacional, periodisme i conflictes armats, comunicació i mitjans globals, periodisme especialitzat.

Professors col·laboradors permanents

Corominas Serra, Aurora 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: cinema comparat, audiovisual català, realització televisiva.

Ibarz Ibarz, Mercè 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976. 
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: interrelacions de les arts visuals, història de la imatge, evolució de la fotografia.

Professors lectors

Garín Boronat, Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008. 
Doctor en Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: narrativa serial, estètica cinematogràfica, comparative media studies, so i música als mitjans audiovisuals.

Gómez Puertas, Lorena
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: ficció televisiva i transmissió de valors socials, polítiques de programació televisiva, teories de la comunicació, teoria de la cultura de masses, anàlisi dels discursos argumentatius i retòrics, publicitat i propaganda política.

Guerrero Solé, Frederic
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Física Teòrica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Llicenciat en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.
Doctor en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: sociologia de la comunicació, efectes dels mitjans, efecte tercera persona, social media, comunicació política.

Jiménez Morales, Manel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: realització i producció audiovisual, televisió, cinema contemporani, narrativa audiovisual, hermenèutica, guionatge, nous formats televisius, transmèdia.

Roca Cuberes, Carles 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Doctor en Sociologia per la Universitat de Manchester, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: etnometodologia: estudis de caire etnogràfic sobre la producció i la recepció als mitjans de comunicació, anàlisi de la conversa: anàlisi de la interacció als mitjans de comunicació, teoria de la comunicació i metodologia de la investigació.

Professors visitants

Besalú Casademont, Reinald
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona, l'any 2010.
Doctor en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: recepció televisiva, espai català de comunicació, llengua i comunicació.

Mas Manchon, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant, l'any 2004.
Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: prosòdia, realització sonora, ràdio, publicitat, comunicació i valors.

Perales Garcia, Cristina
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2001.
Doctorat en Periodisme i Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ramon Vegas, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra l'any 2011.
Màster Universitari en Estudis Avançats en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Doctor en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: ètica i excel·lència en el periodisme, periodisme esportiu, estudis olímpics.

Salgado de Dios, José Francisco
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: periodisme a la segona meitat del segle XX i a la Transició, obra periodística de Manuel Vázquez Montalbán i ètica i excel·lència periodístiques.

Salvadó Romero, Alan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: història del cinema clàssic i modern, estètica cinematogràfica, estètica del paisatge, història del paisatgisme, cinema contemporani, narrativa audiovisual i hermenèutica.

Sora Domenjó, Carles
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Graduat en Multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2007.
Màster universitari interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: comunicació interactiva, interfícies digitals culturals, discurs interactiu, espai i temps, museografia interactiva, teatre digital.

Professors associats

Aidelman Feldman, Núria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Aira Foix, Josep Antoni 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramon Llull, l'any 2002. 
Doctor en Comunicació per la Universitat Ramon Llull, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: comunicació política i institucional.

Aixalà Martí, José Miguel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Alba Feria, Mercedes Mafalda
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Álvarez Berciano, Rosa Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Química Orgànica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1979.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: història crítica i anàlisi de la ficció i no-ficció al cinema i la televisió, i de les noves narratives audiovisuals en el marc definit per les noves tecnologies.

Amadeo Gurí, Immaculada 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: redacció de textos, construcció del text audiovisual.

Arrausi Valdezate, Juan Jesús
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc, l'any 1988.
Doctor per la Facultat de Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: disseny gràfic, tipografia, identitat de marca i imatge corporativa.

Bacardit Torrents, Inés
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Badell Guijarro, Joan Isidre
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Màster universitari en Gestió de Continguts Digitals per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Doctor en Informació i Documentació en la Societat del Coneixement per la Universitat de Barcelona, l'any 2015.

Badia Peco, Judith 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Balanza i Prims, Albert 
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.

Balbuena Palacios, Maria Leonor
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Baltanas Montes, Isaac
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Baqués Arús, Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any1998.

Barrena Juan, Xabier
Àera de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.

Batallé Canal, Mateu
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona, l'any 2007.
Màster universitari en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.

Beltrán Astor, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.

Bernabé Ridorsa, Salvador
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: estètica i hermenèutica del cinema.

Besa Camprubí, Ramon
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Blanch Llenas, Ferran
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Boet Domenech, Eduard 
Àrea de coneixement: Periodisme.

Borrell Rius, Manuel
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980.

Brugués Del Moral, José María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Burillo Toledano, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Màster en Iniciació a la Recerca de les Humanitats per la Universitat de Girona.

Caballero Ramos, Jorge Eliecer
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat .
Principals línies d'investigació: cine, documentat, creativitat computacional, documental expandit, realitat virtual. 

Cadena Casanovas, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Caelles Garreta, Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.

Campo Vilar, Isabel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Cànovas Tomàs, Joan Francesc 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: noves tecnologies, Internet i societat de la informació, comunicació de crisi.

Cardew, Benjamin
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Diploma de postgrau en Periodisme per la Universitat City de Londres, l'any 2004.
Llicenciat en Estudis Francesos per la Universitat de Manchester, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: anglès periodístic, periodisme internacional, periodisme cultural, gèneres periodístics.

Carreras Sales, Anna
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Carrillo Pérez, Nereida
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Casas Moliner, Joaquim 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Principals línies d'investigació: avantguardes cinematogràfiques i musicals.

Cassany Viladomat, Roger 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: periodisme a Internet, narratives i llenguatges audiovisuals a Internet.

Castellano Camarasa, Ester
Àrea de coneixement:  Periodisme

Castro Sanz, Carles 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: l'impacte de la tecnologia en els diaris tradicionals.

Catà Zaragoza, Joan 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: periodisme audiovisual i integració de redaccions.

Cirera Amadó, Marcel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Comas Nestares, Patricia
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Corbella Cordomí, Juan María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació  per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Principals línies d'investigació: polítiques de la comunicació social; estructures i dinàmiques del sistema de comunicació social; economia i mercats de la comunicació: premsa, ràdio televisió i audiovisual; investigació, mesura i anàlisi d'audiències.

Costa Oses, Carles
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Crehuet Almirall, Marc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Cubeles Bonet, Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Cuspinera Andrades, Jaume
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, 2000.
Màster en escriptura per a la TV i el cinema, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
Principals línies d'investigaciót: Narrativa Audiovisual, guió cinematogràfic.

De Orbe Klingenberg, José María
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Delgado Vilanova, Lau
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Díez Garcia, Maria Aranzazu
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Domínguez Martín, Eva Maria
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Ciències de la Informació-Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: narrativa multimèdia, periodisme immersiu, periodisme digital.

Duró Trouillet, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Dwyer, Anne Mairead
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Elías Catot, Mercedes
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.

Escobedo Caparrós, María José
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Español Castells, Piti 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Geografia i Història (especialitat Història Moderna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1977.

Estanyol i Casals, Elisenda
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma Barcelona, l'any 2001.

Esteve i Avilés, Antoni 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978. 
Principals línies d'investigació: periodisme digital, televisió i ràdio d'àmbit local, la censura en la premsa espanyola entre 1938 i 1975.

Fàbregas Torrens, Josep M. 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer tècnic de Telecomunicacions per La Salle Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: planificació estratègica en màrqueting relacional, màrqueting digital farmacèutic, docència del màrqueting.

Fernandez Aballi Altamirano, Ana
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en economia per la Universitat de Salamanca, 2009.
Màster en Disseny i Comunicació, Elisava, 2010.
Doctora en Comunicació Social, Universitat Pompeu Fabra, 2016.
Principals línies d'investigació: comunicació intercultural i diversitat en mitjans, comunicació per al desenvolupament i el canvi social, epistemologia freireana i epistemologies del sud, investigació acció participativa, metodologies per a l'anàlisi crític de contingut en mitjans, metodologies basades en sistemes complexos per a la investigació en comunicació.

Fernández Noguera, Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Fernández Sánchez, Isabel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Fondevila Gascón, Joan Francesc
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació (Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Màster universitari en investigació en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Màster universitari en Periodisme i Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Màster en Comunicació i Esport per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: periodisme digital (hipertextualitat, multimèdia, interactivitat), periodisme i telecomunicacions (banda ampla), sistemes de monetització digital, periodisme i màrqueting digital, xarxes de telecomunicacions per cable, factors d'elecció d'universitat, e-learning, e-tourism.

Font Martí, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Fullana Fernández, Blanca 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: brand equity, gestió i estratègia de la marca, comunicació corporativa, responsabilitat social corporativa.

Fuster Fabre Anna
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual.

Ganyet Cirera, Josep M
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.

Garcés Blázquez, Fernando
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Gardela Espar, Maria Isabel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Principals línies d'investigació: realització audiovisual.

Garriga Guixa, Francesc
Àrea de coneixement: Periodisme.

Gil Muñana, Lídia
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació, especialitat Publicitat i Públiques, Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.

Gilbert Martínez, Maria Trinitat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Gili Ferre, Ricard
Àrea de coneixement: Periodisme.

Gómez Gómez, Nacho
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Grau Rafel, Marta
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic i televisiu, narrativa clàssica, narrativa postmoderna.

Graupera Gargallo, Isabel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Herce Mira, Mauro
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Iscar Álvarez, Ricardo 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1987.
Diplomat per l'Acadèmia de Cinema i Televisió de Berlín DFFB, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: guió i direcció de documentals, història i estils del documental.

Lalueza Bosch, Ferran 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: relacions públiques, comunicació de crisi i ús de les TIC en comunicació corporativa.

Lamas Miralles, Olga 
Àrea de coneixement: Periodisme.

Llombart Monner, Sílvia 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: periodisme digital, noves narratives digitals i periodisme multimèdia.

Llonch Massanés, Jordi 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació.

Llop Sarsanedas, Oriol 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: mitjans de comunicació i gabinets de comunicació.

Losilla Alcalde, Carlos 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: teoria, estètica i periodització de la història del cinema.

Lozano Torres, Sergio
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona.

Mallol Quintana, Carles
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Marcé Carol, Francesc Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Martí Castañer, Víctor
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Martín Guart, Ramón Francisco 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Màster universitari en Estudis Avançats en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: màrqueting i publicitat, l'agència de publicitat, mitjans de comunicació, innovació i creativitat en els mitjans, eficàcia i eficiència en els mitjans.

Martínez Martínez, Fermina
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Principals línies d'investigació: especialista en campanyes de networking, on s'integren els diferents actors (organismes oficials, organismes governamentals, professionals del tema i públic) implicat en un tema per arribar a l'objectiu marcat per tots, campanya Peu Saludable, campanya de detecció del Glaucoma, campanya d'inserció de pacients amb discapacitat (hemofília, esclerosi múltiple), en el món laboral a través d'una plataforma: Hemojobs, FEMjobs.

Martos Ortiz, Aitor
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Mas Badellino, Alejandro
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Matamoros Manteca, David
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat

Mercadé Massó, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Merino Serrat, Inmaculada
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Miró Moles, David 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: informació política.

Montagut Martínez, Albert
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Moreno Castillo, Sergi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Moreno Francesch, Joaquim Octavi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Murillo Fort, Ignasi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: branding, comunicació en l'àmbit de la salut, empresa publicitària, relacions client-agència.

Musolas Juncosa, Teresa Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Narberhaus Martínez, Marta
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Història de l'Art i Periodisme.
Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social.
Principals línies d'investigació: ètica i periodisme, qualitat i producció informativa als mitjans de comunicació, història del Periodisme.

Nolis Curull, Josep Oriol
Àrea de coneixement: Periodisme.

Ordóñez Diví, Juan Marcos 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Principals línies d'investigació: teatre i cinema.

Padilla Cerezo, Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Palau Riberaygua, José María
Àrea de coneixement: Periodisme.

Pallerols Cat, Anna 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull, l'any 2000.

Parés Burgués, Roc 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: art interactiu. Art i comunicació social amb dispositius mòbils intel·ligents, producció artística i realitat virtual.

Pasour, Christoph Rudolf
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Pedranti, Gabriela
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Comunicació Social per la Universitat de Buenos Aires, l'any 1998.   

Penedés Pastor, Christian
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural  per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.
Màster universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.

Pérez Ramírez, Óscar
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Pérez Ramos, Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Piqué Abadal, Jaume 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: escriure per a mitjans audiovisuals.

Piqué Fernández, Antonio Maria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 

Plana Rusiñol, David
Àrea de coneixement: Periodisme.

Plaza Bujan, José Óscar
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.  
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Poch Sabarich, Francesc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ponsa Herrera, Francesc Miquel 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull, l'any 2003.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: lobbisme i estratègies comunicatives dels think tanks i grups d'influència.

Pueyo Busquets, Jordi
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ramos Montero, Juan José 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: nou llenguatge econòmic aplicat als audiovisuals.

Recha Batallé, Marc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Rexach Fernando, Bernat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Ribas Barberan, Cristina 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: periodisme de dades. Periodisme ciutadà. Periodisme digital: xarxes socials, transformació social, periodisme de serveis.

Ribot Punti, Francesc 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Grau en Disseny (EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: anàlisi taxonòmica del llenguatge visual en la comunicació de marca.

Rodrigo Gutiérrez, Manuel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Rodríguez Huete, Jonas Groucho
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sàbat Ortiz, Jordi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Bachelor of Arts in Desing to up degree per la Universitat de Southampton, l'any 2010.

Saiz Lekue, Eduardo
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sanabre Vives, Carles Joan
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació (Publicitat i RP) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: màrqueting a Internet i la web mòbil.

Sanahuja Rubi, Montserrat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sánchez Martí, Sergi 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: cinema digital, teoria de la imatge, història de la televisió.

Sánchez Sancho, Angel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la Informació, Universitat Autònoma de Barcelona.
Llicenciat en Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona.

Serra Domínguez, Elena
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: guionatge cinematogràfic i televisiu.

Serra Mateu, Josep
Àrea de Coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Serrano Ossul, Marc
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sierra Taule, Nuria
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sitjà i Poch, Xavier
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Sourdis Arenas, Carolina
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Doctora en Comunicació, per la Universitat Pompeu Fabra en la línia d'estètica dels mitjans audiovisuals.
Principals línies d'investigació: punts de convergència entre pràctica i teoria fílmica, muntatge i pensament visual, derives assagístiques al cinema europeu, arxiu, memòria i història en la producció colombiana.

Sust Alemany, Joan Antoni
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Tapia Cordero, Eliana
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Tarruella Sanllorente, Ignacio
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Tomás Colldeforns, Alberto
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Ciències de la la Informació i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Torrents Cruz, Jorge
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Toucedó Crespo, Diana
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Truco Larrubia, Marc
Àrea de coneixement: Periodisme.

Vállez Letrado, Mari 
Àrea de coneixement: Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: web semàntica, recuperació d'informació semàntica.

Vázquez Villamediana, Daniel
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Vernís Minguell, Pío Lluís
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Vilalta Casas, Jaume
Àrea de coneixement: Periodisme.

Villavieja Garcia, Amanda
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Professors emèrits

Berenguer Villaseca, Xavier 
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1970. 
Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: imatges digitals, guió i direcció de vídeos i interactius divulgatius i documentals.

Casasús i Guri, Josep Maria 
Àrea de coneixement: Periodisme. 
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1969. 
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: teoria dels esdeveniments periodístics, periodística catalana comparada, models de diari, retòrica, teoria de l'argumentació, comunicació científica, deontologia periodística, els rumors a les xarxes socials.

Gifreu Pinsach, Josep
Àrea de coneixement: Periodisme.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Titulat en Periodisme per l'Escola de l'Església, l'any 1972.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: comunicació política, polítiques de comunicació, imatges i espai públic, espai català de comunicació.

Investigadors

Aymerich Franch, Laura
Àrea de Coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: investigació experimental en Comunicació, psicologia de mitjans, usos aplicats de la realitat virtual i els robots socials en psicologia fenomen de "Mediated embodiment".

Casino Rubio, Gonzalo
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciat en Medicina per la Universidad de Cantàbria, l'any 1995.
Doctor per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: periodisme científic i mèdic.

Da Rocha Fort, Irene
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Periodisme.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2007.
Llicenciada en Estudis de l'Àsia Oriental per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2010.
Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2010.
Màster universitari en Creació Literària per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Màster universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Màster universitari en Tecnologia Educativa, E-learning i Gestió del Coneixement per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2012.
Doctora en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: convergència de mitjans, entorns digitals i innovació docent en comunicació.

Fillol, Santiago
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.
Principals línies d'investigació: història de les formes del cinema, confluència hermenèutica entre la Figuració cinematogràfica la Història, el fora de camp, estètica cinematogràfica.

Masanet Jorda, María José
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Doctora en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: educació mediàtica, gènere, adolescència i joventut, representació de la sexualitat i la relació amorosa als mitjans i ficció televisiva.

Sánchez García, José
Doctorat en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Àrea de coneixement: Comunicació Auidovisual i Publicitat.

Vinyals Mirabent, Sara
Àrea de Coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Doctorada en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2018.

Becaris

Ataci, Tugce

Barranco Navea, Mario

Estables Heras, María Josefa

Gómez Gabriel, Núria

Marco Palau, Rosa de les Neus

Salgado Moreno, Sebastian

Sánchez Reina, Jesús Roberto

Sánchez Sánchez, Cristina

Séra, Jasmin

Zecker, Gabriela Katherine

PIPF

De Ferrari, Lorena Andrea

Fernández Aguilera, Laura

Fernández Moreno, Ana Aitana

García Carretero, Lucía

Garcia Cortés, Beatriz

Gómez Domínguez, Pablo

Hachero Hernández, Bruno

Lopera Mármol, Marta

Mateus Borea, Julio Cesar

Palà Navarro, Gemma