Catedràtics d'universitat

Amat Salas, Josep Oriol 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: Financial accounting and management accounting.

Arruñada Sánchez, Benito 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Oviedo, l'any 1981. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat d'Oviedo, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: economia i gestió d'empreses, anàlisi econòmica dels contractes i la regulació empresarial.

Carreras de Odriozola, Albert 
Àrea de coneixement:Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Principals línies d'investigació: economia experimental, mecanismes i institucions.

Freixas i Dargallo, Xavier 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1971. 
Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1975. 
Doctor en Economia per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1978. 
Principals línies d'investigació: banca, supervisió i regulació bancària.

Ganuza Fernández, Juan José 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Física per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: game theory, actions, economics of regulation and public contracts, economics of corruption, industrial organization, political economy.

García Montalvo, José 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: econometria, economia financera i mercat de treball juvenil.

García Villar, Jaume 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: microeconometrics, labour economics, sports economics, health economics, housing economics, official statistics.

Garcia-Milà Lloveras, M. Teresa 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, economia aplicada i economia regional.

López Casasnovas, Guillem 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1979. 
Doctor en Economia per la Universitat de York (Anglaterra), l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: economia pública (hisenda), política social, política fiscal, gestió pública i economia de la salut.

Satorra i Brucart, Albert 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Doctor en Ciències Matemàtiques (especialitat Estadística) per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: models d'equacions estructurals, modelització estadística de dades d'enquesta i de panell.

Serra i de la Figuera, Daniel 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Enginyeria per la Universitat Johns Hopkins, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: quantitative management, logistics, regional science.

Titulars d'universitat

Alòs Alcalde, Elisa 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Doctora en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: equacions en derivades parcials estocàstiques i càlcul estocàstic respecte del moviment brownià fraccionari.

Camps i Cura, Enriqueta 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Doctora en Història per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: història econòmica del treball i el gènere, formació de capital humà, economies i estratègies familiars.

Cuadras Morató, Francesc Xavier 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat de York (Regne Unit), l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: història i teoria monetària, història financera i economia de la salut.

García-Fontes Badanian, Walter 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Economia per la Universitat de Stanford, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: microeconomia aplicada, economia industrial i econometria.

Gil Bazo, José Javier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat del País Basc, l'any 1995. 
Doctor en Economia per la Universitat del País Basc, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: the study of institutional investment: competition in the mutual fund industry, strategic behavior of management companies, regulatory issues, asset pricing: estimation and testing of flexible conditional asset pricing models.

Gil Estalló, Ángel Javier 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: algorismes de classificació jeràrquica.

Guirao Piñeyro, Fernando 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986. 
Doctor en Història i Civilització per l'Institut Universitari Europeu de Florència, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: història de l'economia europea contemporània i història de la integració europea.

Jiménez Martín, Sergi 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: microeconometria, economia laboral, seguretat social i pensions.

Llavador González, Humberto 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia a Davis, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: political economy, decision theory, distributive justice.

Ortún Rubio, Vicente
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE, l'any 1969. 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: economia de la salut, gestió sanitària i gestió pública.

Puig Junoy, Jaume 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: economia de la salut i dels serveis sanitaris i economia del sector públic.

Tafunell i Sambola, Xavier 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: construcció i creixement econòmic, fluctuacions econòmiques i sistema financer.

Tena Millán, Joaquín 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: organització de l'empresa, teoria i aplicacions i anàlisi i formulació d'estratègies empresarials.

Torres Lacomba, Anna 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996. 
Doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: correspondence analysis, brand management (brand equity measurement), cross-cultural studies, corporate social responsability.

Ventura i Colera, Eva 
Àrea de coneixement: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Doctora en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: macroeconomia, econometria, política impositiva i hisendes autonòmiques.

Viader Canals, Pelegrí 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: representacions de nombres reals i aproximacions diofàntiques.

Villanova i Fortuny, Ramon 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Estatal de Florida, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: mètode de Montecarlo i escalars de dimensions finites aplicats a l'estudi de transicions de fase.

Catedràtics contractats

Ciccone, Antonio Fausto
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada
Doctorat en Economia per la Stanford University, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: Macroeconomics, developement economics, regional economics.

Motta, Massimo
Àrea de Coneixement: Organització d'Empreses.
Doctorat per la London School of Economonics i per la Universitat Catholique de Louvain, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: Industrial organisation, competition (antitrust) policy, regulation, law and economics, international trade, multinacional firms and foreig direct investments.

Ramalhinho Dias Lourenço, Helena 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat de Lisboa, l'any 1987. 
Doctora en Recerca d'Operacions per la Universitat Cornell, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: operations research, production and operations management, logistics.

Professors agregats

Banal, Estañol, Albert
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: corporate finance, industrial organization, competition and regulation, energy, mergers, R&D.

Caggese, Andrea 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia i Empresa per la Universitat Tor Vergata de Roma, l'any 1993. 
Doctor en Economia per la London School of Economics and Political Sciences, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: applied and quantitative macroeconomics, business cycles, corporate finance.

Cornelissen, Gert 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 2001. 
Doctor en Màrqueting per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: consumer behavior, persuasion, social marketing, judgment and decision making, behavioral economics, attitudes and behaviour.anc.

Germano, Fabrizio 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Califòrnia a San Diego, l'any 1993. 
Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia a San Diego, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: game theory, microeconomics, macroeconomics, information economics, mathematical economics.

Gomez Biscarri, Javier
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Economia i Administració d'Empreses per la Universitat de Deusto, l'any 1995.
Doctor en Business Economics per UCLA, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: emerging markets finance, estimation of cointegration systems, empirical estimation of financial pricing models.

González Luna, María Libertad 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Sevilla, l'any 1997. 
Doctora en Economia per la Universitat Northwestern, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: economia laboral, econometria aplicada i economia pública.

Ladrón de Guevara Martínez, Antonio 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Enginyer mecànic per la Universitat Simón Bolívar (Veneçuela), l'any 1984. 
Doctor en Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: models de creixement econòmic, convergència entre països, mercat de treball i cicles econòmics reals.

Le Menestrel, Marc  
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Matemàtiques i Física per la Universitat Pierre i Marie Curie, l'any 1986.
Doctor en Administració d'Empreses per l'INSEAD, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: preference theory, utility theory, theory of choice, rational behavior, economic behavior, ethical behavior in management.

Monllau i Jaques, Teresa 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Economia per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: control intern i comptes anuals.

Nualart Dexeus, Eulàlia
Àrea de coneixement: Matemàtiques Aplicades, Estadística, Probabilitat. 
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1998.
Doctora en Ciències per l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausana, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: càlcul estocàstic aplicat a les finances, processos de Lévy, equacions diferencials estocàstiques i inferència paramètrica.

Oliveras Sobrevías, Ester 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Doctora en Comptabilitat per la Universitat de Lancashire Central, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: regulació comptable, comptabilitat internacional i comptabilitat de gestió.

Professors col·laboradors doctors

Alemany i Costa, Josepa 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Doctora en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: control de gestió i teoria de l'organització.

De Falguera Martínez-Alarcón, Jorge 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: comptabilitat de costos i control de gestió.

Miralles de Imperial, Joan 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: didàctica de les ciències experimentals i matemàtiques.

Puig Pla, Xavier 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: mercats financers i fusions i adquisicions d'empreses.

Professors Tenure Track

Al Sadoon Trujillo, Majid 
rea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa
Llicenciat en Matemàtiques i Economia per la Universitat de Columbia, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat de Cambridge, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: Time series econometrics and econometric theory.

Brownlees, Christian Timothy
Àrea de coneixement: Finances. 
Llicenciat en Economia i Mètodes Quantitatius per la Universitat de Florència, l'any 2003.
Doctor en Estadística Aplicada per la Universitat de Florència, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: sèries temporals no lineals, previsions, computació estadística, finances quantitatives, econometria financera i informació financera d'alta freqüència.

Cerigioni, Francesco
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia i Finances per la Universitat Politècnica delle Marche, l'any 2007.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Behavioral economics, decision theory, game theory, experimental economics, health economics and finance.

De Armas Adrián, Jesica
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Enginyera Tècnica Informàtica per la Universitat de La Laguna, l'any 2005.
Doctora en Ciències de la Computació per la Universitat de La Laguna, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: Operations research.

Epure, Mircea
Àrea de coneixement: Management i Comptabilitat. 
Llicenciat en Business Administration per la Universitat d'Estudis Econòmics de Bucarest, l'any 2004.
Doctor en Business Economics and Administration per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: efficiency and productivity analysis, management accounting, strategic paths and strategic groups, entrepreneurship, regional development.

León Ciliotta, Gianmarco
Àrea de coneixement: Economia Política, Economia del Desenvolupament, Economia de l'Educació i la Salut.
Llicenciat en Ciències Socials amb Menció en Economia per la Pontifícia Universitat Catòlica de Perú, l'any 2003.
Doctor en Agricultural and Resource Economics per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: development economics, political economics.

Michel, Christian Felix
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Bonn, l'any 2007.
Doctor en Economia per la Universitat de Mannheim, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: Empirical industrial organization, behavioral economics, organizational economics and antitrust economics.

Navarro Martinez, Daniel
Àrea de Coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciat en Business Studies per la Universitat de Jaume I, l'any 2004.
Doctor en Economia per la Universitat Jaume I, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: Behavioral economics, judgment and decision making, decision theory and consumer behaviour. 

Perrone, Helena 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses.
Llicenciada en Economia per la Universitat Catòlica de Rio de Janeiro, l'any 1999. 
Doctora en Economia per la Toulouse School of Economics, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: Empirical industrial organization, consumer behavior, applied macroeconomics, applied microeconomics.

Santini, Alberto Maria
Àrea de coneixement: Anàlisis econòmica
Doctorat per la Universitat de Bolonia, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: combinational optimisation, machine learning, metaheuristics.

Serrano Mejías, Carlos Javier
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barclona, l’any 1999.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l’any 2006.
Principals línies d’investigació: Industrial organization, economics of innovation and technological change and finance.

Sohl, Timo Sebastian
Àrea de coneixement: Strategic Management.
Llicenciat en Economia per la Universitat Ruprecht Karl de Heidelberg (Alemanya), l'any 2007.
Doctor en Management per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011. 
Principals línies d'investigació: Corporate diversification, international business, business models, multiunit enterprises.

Professors visitants

Bustin, Gaelle Marie Noelle Sophie
Àrea de coneixement: Recursos Humans.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Lieja, l'any 2007.
Doctora en Psicologia per la Universitat de Lieja, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: Personality modulation in (un)conscious motivation, emotion, and persuasion.

Cervini, Maria
Àrea de coneixement: Fonament de l'Anàlisi Econòmica.

Llicenciada en Economia per la Universitat de la República, l'any 2001.
Doctora en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: Income and earning dynamics, labour economics, public economics, family economics.

Guaitoli, Danilo
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia i Ciències Socials per la Universitat de Bocconi, l'any 1987.
Doctor en Economia per la Universitat de Chicago, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: economic growth, social capital and norms, contract theory and political economy.

Gundín Castro, María Inés 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1990. 
Doctora en Economia per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: economia internacional i comerç.

Pascali, Luigi
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
LLicenciat en Economia per la Bocconi University, l’any 2003.
Doctor en Economia pel Boston College, l’any 2010.
Principals línies d’investigació: Development and growth, international trade and Macroeconomics.

Penta, Antonio
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Llicenciat d'Economia per la Universitat Bocconi, l'any 2004.
Doctor en Economia per la Universitat de Pennsylvania, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: Game theory, mechanism design, auctions, bounded rationality and economic theory.

Tarozzi, Alessandro
Àrea de coneixement: Economia del Desenvolupament i Microeconometria.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1995. 
Doctor en Economia per la Universitat de Princeton, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: Development economics.

Wardley, Peter
Àrea de Coneixement: Història i institucions econòmiques
Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia

Professors associats 

Aguilà Batllori, Santiago
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Alacevich, Caterina
Àrea de coneixement: Economia del Desenvolupament i Microeconometria.
Llicenciada en Economia per la Roma Tre University, l’any 2008.
Doctora en Economia per la Catholic University of Milan, l’any 2016.
Principals línies d'investigació: Development economics, migration, health and conflict.

Alcaraz Rodriguez, Maria Jesus
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2007.

Alcover Pericot, Santiago
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.

Alonso-Cuevillas Farran, Gorka
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.

Antó Coma, Aram
Àrea de coneixement:Economia Aplicada
Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2005.

Anton Martos, Bernat
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa
Llicenciat per Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2007

Argelés Fernandez, Emili J.
Àrea de coneixement: Introducció a l'Economia.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.

Asriyan, Vladimir Arthurovich
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia i Matemàtiques per la Universitat de Califòrnia - San Diego, l'any 2007.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Califòrnia - Berkeley, l'any 2014.

Bagur Femenias, Llorenç
Àrea de coneixement: Comptabilitat. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1999.
Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, l’any 2005.

Balletbó Roldán, Andrea
Àrea de coneixement: Comptabilitat. 
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.

Barrenechea Méndez, Marco Antonio
Àrea de coneixement: Personnel Economics, Institutional Economics, and Economic Development. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Lima (Perú), l'any 1996.

Bastida Vialcanet, Ramon 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.

Bernat Rozas, Sergi
Àrea de coneixement: Economia Financera i Compatibilitat
Graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, l'any 2014.

Bertrán Vall, José 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: exportació i màrqueting intern, inversions estrangeres i grups d'exportació.

Besalú Mayol, Mireia
Àrea de coneixement: Estadística.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.

Bogónez Aguado, María Begoña
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Boned Torres, José Luis
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.  

Borella, Carlo Alessandro
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Ciències Socials per la Università Commerciale Luigi Bocconi, l'any 2016

Bornao Barcelo, Enrica Merce
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat, per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002

Broner Pasik, Fernando Ariel
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Matemàtiques i Física pel MIT, l'any 1995.
Doctor en Economia pel MIT, l'any 2000.

Brosa Muela, Aniol
Àrea de coneixement: Estrategia.
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Boston College Carroll School of Management, l’any 2006.

Calviño Carmona, Pedro
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Calvo Garasa, Gerardo
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Zaragoza, l’any 1999.

Canbolat, Setenay Gozde
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Business Administration, per la Universitat de Màrmara, l'any 2006.

Carrascosa Mallafré, Ferran 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.

Cid Salvador, Gemma 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Colome Nin, Gemma
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 2001.
Doctora en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 2008.

Córdoba Sánchez, Ana Isabel
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2005.

Cortadellas Benitez, Maria Teresa
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1991.
Doctora en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Crespan Martinez, Ainhoa
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Business Economics and Administration pel Limerick Institute of Technology, l'any 1991.

Crespo Sogas, Patrícia 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Cuellar Carvajal, Walter
Àrea de coneixement: Fonaments de l'anàlisi econòmica
Llicenciat en Economia per la Universitat Boliviana, l'any 1985.
Doctor en Economia Internacional i de Desenvolupament per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Daoudi, Jalila
Àrea de coneixement: Estadística.
Doctora en Estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2009.

De Isabel Estrada, Ana
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Dret per la Universidad Complutense de Madrid, l'any 1988.

De Martí Beltran, Joan
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.

Domingo Pérez, Susana 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2001.

Duran-Sindreu Buxadé, Antoni 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Diplomat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1979. 
Principals línies d'investigació: la responsabilitat tributària dels administradors de societats.

Elvira Benito, Òscar 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Enikolopov, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Física per la Universitat Estatal de Moscou, l'any 2001.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 2008.

Estapé Triay, Salvador
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat per la Universitat Autónoma de Madrid.
Doctorat per l'European University Institute, l'any 1998.

Esteban Paredes, Maria Lourdes
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Psicologia del treball, per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Faner Aguiló, Joan 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: public economics, health economics.

Ferran Boleda, Jordi
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l’any 1995.
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2013.

Fornaro, Luca
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

Llicenciat en Economia per la Universitat de Torí, l'any 2005.
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 2013.

Galí Garreta, Jordi
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Ciències Empresarials i màster en International Management, l'any 1985.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: macroeconomic theory, monetary economics.

Galicia Zamorano, Francisco
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1992.

Gallés Artigas, Joan 
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Economia i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Gambús Sáiz, M. Luisa 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.

Garcés Bonet, Oriol
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.

Garcia Bassa, Gerbert
Àrea de coneixement: Introducció a l’Economia.
Graduat en Estudis Internacionals d’Economia i Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Garcia Giménez, Maria Pilar 
Àrea de coneixement: Comptabilitat. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.

Garcia Hernandez, Rosa 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.

Garcia Vilchez, Mercedes
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Enginyeria Industrial per la Univesitat Politècnica de Catalunya, l'any 2010.

Garolera Berrocal, Jordi
Àrea de coneixement: Comercialització i Mercats.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa, l'any 2004.

Garrido Camprubí, Agustín Ignacio
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.

Gil Gonzalo, Óscar
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Computer Engineering, per la Universidad de Salamanca, l'any 2003.

Gironella Garcia, Eduard
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses, per la universitat Ramon Llull, l'any 2013.

Gonzalez de Miguel, Alejandro
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003, Doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2010.

Gonzalez-Montes Alvarez, Uriel
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d’Oviedo, l’any 1994.

Gonzalo Penela, Carlos
Àrea de coneixement: Producció i Logística.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Goienetxea Abascal, Igor
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Deusto, l'any 2000.

Gracian Moreno, Eduardo
Àrea de Coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Dret per la Univesitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Guiot Rocamora, Miquel
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1988.

Gusi Puig, Jordi
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1993.

Gutiérrez Domínguez, Francisco Javier
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per l'Institut Tecnològic Autònom de Mèxic, l'any 1996.

Hernandez Pizarro, Helena Maria
Àrea de coneixement: Economia de la Salut
Doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2017

Horowitz Gassol, Jeannine 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Biologia dels Recursos Naturals per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 1978. 
Doctora en Genètica i Bioquímica per la Universitat d'East Anglia, l'any 1981.

Ibañez Llop, Marcos
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de
Catalunya, l’any 1998.

Lassus Baldomir. Veronica
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Leal Duran, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.

Llaguno Mercader, Eduard
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Lopez Brosa, Pere
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Enginyer de camins, per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2001

Lopez Dengra, Yolanda
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lopez Segui, Francesc Guillem
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Lopez Serra, Josep Maria 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, l'any 1980.

Luis Bassa, Carolina
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats.
Diplomada en Enginyeria de la Computació per la Universitat Simón Bolívar, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: marketing relacional, responsabilidad social corporativa, "Fuzzy Logic".

Luna Barasoain, José Manuel
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, l'any 2000.

Madroñero Rido, Jordina
Àrea de coneixement: Economia d'Empresa.
Graduada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.

Manyà i Oller, Francesc
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Enginyer Tècnic de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull, l'any 1982.

Marín Anglada, Francisco 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.

Marín Arandia, José Luis Martín 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Enginyer industrial i de sistemes per l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, l'any 1989.

Martin, Alberto Miguel
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Llicenciat en Economia per la Universitat Nacional de Cuyo, l'any 1996.
Doctor en Economia per la Universitat de Columbia, l'any 2005.

Martínez Gamote, Gilbert
Àrea de coneixement: Investigació de Mercats.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.

Masferrer i Fons, Emili
Àrea de coneixement: Economia d’Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2007.

Matesanz Guerra, Sandra
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Graduada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2017.

Maynou Pujolras, Laia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.

Graduada en Economia per la Universitat de Girona, l'any 2010.
Doctora en Dret, Economia i Empresa per la Universitat de Girona, l'any 2013.

Melon, Lela
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Ljubljana, l’any 2013.

Merino Hernandez Raul
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.

Molas Salvat, Josep
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976.  

Molina Andreu, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Graduat en Ciències Empresarials i Management per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Monfort Aguilar, Enric
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1986.
Doctor en Ciències Econòiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Murtra Millar, Marc Thomas
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Enginyeri Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1997.

Nagy, David Krisztian
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Doctor en Economia per la Universitat de Princeton, l'any 2016.

Oliveras Villanueva, Marc
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Graduat en Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació per la Universitat Pompeu Fabra/TecnoCampus Mataró, l'any 2015.

Ozturk, Tahir
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat d'Istanbul Bilgi, l'any 2003.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: microeconomics, game theory, network economics.

Parrondo Tort, Luz
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciada en Economia per la Universitat d'Alacant, l'any 1996. 
Doctora en Economia, Finances i Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Parry, Philippa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Llicenciada en Lingüsística i Literatura per la Universitat de Birmingham, l'any 2009.

Pascual Argente, Natàlia
Àrea de coneixement: Economia de la Salut.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Perramon Costa, Jordi 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995.

Petrova, Maria
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Matemàtica Aplicada per la Universitat Estatal de Moscou, l'any 2002.
Doctora en Economia Política i Governança per la Universitat de Harvard, l'any 2008.

Planas Miret, Iván 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.

Ponzetto, Giacomo Antonio Maria
Àrea de Coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Torí, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 2009.

Porras Sanchez, Antonio
Àrea de coneixement: Comerç.
Enginyer Tècnic Mecànic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’any 1998.

Puig Codina, Lluc
Àrea de coneixement:Economia Aplicada
Grau en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Ramos Raich, Juan Ramon
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.

Rico Delgado, Inmaculada
Àrea de coneixement: Economia i Empresa, Microeconomia, Mercat de Treball i Econometria.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Huelva, l'any 2002.

Rodés Mayor, Eduardo César
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Llicenciat en Dret per la Universidad de Buenos Aires, l'any 1988. Llicenciat en Economia per la Universitat Catòlica Argentina, l'any 1987.

Rodriguez Mendoza, Elmer Teodoro
Àrea de coneixement: Economia financera i comptabilitat
Llicenciat en Econometria per la Universitat de Tolousse, l'any 2007.

Rojas Donada, Moisès 
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat. 
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.

Roldan Burgos, Francisco
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.

Sabes Figuera, Ramon
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.

Sagués Cuxart, Albert
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.

Salvador Sanchez, Jordi
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciat: en Ciències Polítiques i Administració Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005

Sama Cami, Ana
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2004.

Sánchez Rodríguez, Víctor 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1989.

Sanguinetti, Claudia
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Economia per la Universitat de la República (Uruguay), l’any 2001.

Sayrol Clols, José María
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.

Schaal, Edouard
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.

Llicenciat en Matemàtiques Aplicades i Economia per l'Escola Politècnica, l'any 2006.
Doctor en Economia per la Universitat de Princeton, l'any 2011.

Schonberg-Schwarz Letzen, Enrique Ariel 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Administració per la Universitat de Buenos Aires (Argentina), l'any 1996.

Segura Llado, Anna
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.

Segura Salinas, Juan Francisco
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.

Serra Marí, Juan 
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.

Shakir, Farah Yasmine
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciada en Administrative & Comercial Studies, Organizational & Human Resources per la University of Western Ontario, l'any 2001.

Solé del Barrio, Anna
Àrea de coneixement: Història Econòmica.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 2004.

Solé Udina, Ernest
Area de coneixement: Comptabilitat i Finances. 
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2004.
Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2011.

Stanev, Kaloyan Stanev
Àrea de coneixement: Història Econòmica.
Llicenciat en Història per la Universitat de Sofia (Bulgària), l'any 2004.
Doctor en Territori, Patrimoni i Cultura per la Universitat de Lleida, l'any 2011.

Suescun Perez, Yolanda 
Àrea de coneixement: Comptabilitat.
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Girona, l'any 1997.

Taixés Ventosa, Xavier
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Doctor en Matemàtiques per la Universitat Duisburg-Essen, l'any 2008.

Tami, M. Clara Aurora 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Anàlisi Econòmica per la Universitat Catòlica de Santa María de Buenos Aires, l'any 1986.

Todeschini Pochettino, Federico Atilio
Àrea de coneixement: Econometria.
Llicenciat en Economia per la Universitat Nacional de Rosario, l’any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2010.
Principals línies d'investigació: program and policy evaluation, microeconometrics, public economics and finance.

Tubau Corominas, Joan 
Àrea de coneixement: Economia de l'Empresa.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.

Umlauft, Roland
Àrea de coneixement: Economia Financiera.
Llicenciat en Economia i Finances per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2005.

Vazquez Sanchez, Jessica
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat de Barcelona, l'any 2006.

Veciana Botet, Paula
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.

Ventura Fontanet, Jaume
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Economia per la Universitat de Harvard, l'any 1995.

Viñals Rioja, Ana María 
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats. 
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.

Viñas Vizcaino, Alberto
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Dret Públic i Privat per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.

Professors emèrits

Bosch Domenech, Antoni
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l'any 1975.
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: economia experimental, mecanismes i institucions.

Calsamiglia Blancafort, Xavier
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l’any 1969.
Doctor en Economia per la Universitat de Minnesota, l’any 1975.
Principals línies d’investigació: economia matemàtica, equilibri general, teoria de la descentralització, federalisme fiscal, economia pública.

Hogarth, Robin 
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Administració d'Empreses per la INSEAD, l'any 1968.
Doctor en Administració d'Empreses per la Universitat de Chicago, l'any 1972. 
Principals línies d'investigació: psicologia de l'empresa.

Mas Colell, Andreu
Àrea de coneixement: Microeconomia. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Valladolid, l’any 1966.
Doctor en Economia per la Universitat de Minesota, l’any 1972.
Principals línies d’investigació: microeconòmics, general equilibrium theory and
game theory.

Paradís Balaux, Jaume
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1975.
Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: aproximacions diofàntiques, història sobre la gènesi de l'àlgebra simbòlica i anàlisi de representació dels reals.

Investigadors ICREA

Apesteguía Garcés, José Javier 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pública de Navarra, l'any 1994. 
Doctor en Economia per la Universitat Pública de Navarra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: decision and game theory, behavioral and experimental economics.

Di Giovanni, Julian
Àrea de Coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Doctorat en Economia per la Universitat de Califòrnia, Berkeley, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: International economics, macroeconomia.

Eeckhout, Jan
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciat en Enginyeria i Economia per la Universitat Catòlica de Lovaina, l'any 1992. 
Doctor en Economia per la London School of Economics, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: applied economics, labor market, unemployment, the determinants of compensation, inequality in cities.

Lugosi, Gabor
Àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Tècnica de Budapest, l’any 1987.
Doctor en Enginyeria Elèctrica per l’Academia de Ciències d’Hongria, l’any 1991.
Principals línies d'investigació: teoria d’aprenentatge automàtic, estructures aleatòries, estadística combinatòria, estadística no-paramètrica, teoria de la informació i desigualtats en probabilitat.

Nagel, Rosemarie 
Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 
Llicenciada en Economia per la Universitat de Passau, l'any 1985. 
Doctora en Economia per la Universitat de Bonn, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: economia experimental, teoria de jocs i organització industrial.

Papaspiliopoulos, Omiros 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada. 
Llicenciat en Estadística per la Universitat d'Econòmiques d'Atenes, l'any 1999.
Doctor en Economia per la Universitat de Lancaster.
Principals línies d'investigació: Monte Carlo methods (theory and methodology), stochastic processes, stochastic modelling, probabilistic inference.

Peydró Alcalde, José Luis
Àrea de coneixement: Macroeconomia. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Doctor en Economia per INSEAD, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: banca, crisis financeres, crèdit, macroeconomia i mercats de crèdit, política monetària, finances internacionals i polítiques públiques.

Reynal-Querol, Marta 
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Doctora en Economia per la London School of Economics, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: the causes of civil wars, conflict resolution and the aftermath of conflict, rent seeking and ethnic polarization, aid effectiveness, the economics of institutions, development.

Rossi, Barbara
Àrea de coneixement: Macroeconomia, Econometria.
Llicenciada en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1995. 
Doctora en Economia per la Universitat de Bolonya, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: Time series econometrics, applied international finance, macroeconomics.

Investigadors Ramón y Cajal

Alaoui Soce, Larbi
Àrea de Coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Doctorat en Economia per la Universitat de Pensilvània, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: Microeconomic Theory, applied microeconomics, decision theory, behavioral economics.

Debortoli, Davide
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia per la Universitat Bocconi, l'any 2002.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: Macroeconomic Theory, Monetary Policy, Fiscal Policy.

Ferrer Zarzuela, Rosa
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciada en Dret i Economia per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 2003.
Doctora en Economia per la Universitat Vanderbilt, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: law and economics, industrial organization, microeconometrics, economics of crime, game theory.

Fons Rosen, Christian
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses. 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Economia per la London School of Economics (Regne Unit), l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: economics of innovation, labour economics, microeconometrics, international economics, political economy.

Glitz, Albrecht Ekkehard Christian
Àrea de coneixement: Economia aplicada.
Doctorat en Economia per l'University College London, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: Labour economics, applied microeconomics

Ippolito, Filippo
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Siena (Itàlia), l'any 1998. 
Doctor en Finances per la Universitat d'Oxford (Regne Unit), l'any 2007.
Principals línies d'investigació: lines of credit as monitored liquidity insurance, corporate liquidity.

Le Mens, Gaël
Àrea de coneixement: Economia Aplicada. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de París XI, l'any 2002. 
Doctor en Economia per la Universitat de Stanford, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: behavioral decision making, organizational learning, organization theory, strategy, decision analysis, research methods.

Rossell Ribera, David
Àrea de Coneixement: Estadística i Investigació Operativa.
Llicenciat en Estadística per la Unviersitat Politècnica de Catalunya, l'any 2001.
Doctor en Bioestadística per la Rice University, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: Developing methodology for the statistical analysis of complex data.

Shelegia, Sandro
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Matemàtiques per la Tbilisi State University, l’any 2001.
Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009.
Principals línies d’investigació: Industrial organization, game theory and political economy.

Investigadors Juan de la Cierva

Frug, Alexander
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciat en Economia i Empresa per l’ Academic College of Tel Aviv Yaffo, l’any 2002.
Doctorat en Economia per la Tel Aviv University, l’any 2015. 
Principals línies d’investigació: information economics, game Theory and economic theory.

Garcia Santana, Manuel Jose
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Economia  per la Univesitat de Salamanca, l’any 2007.
Doctor en Economia per CEMFI, l’any 2012.

Markakis, Michail
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Enginyer Informàtic per la National Technical University of Athens, l'any 2005.
Doctor en Informàtica i Enginyeria Elèctrica pel Massachusetts Institute of Technology, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: modeling, analysis and optimization of stochastic systems, and their applications to operations research and management.

Mesters, Geert
Àrea de coneixement: Econometria.
Llicenciat en Econometria i Investigació Operativa per la VU Universitat d'Amsterdam, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: econometrics, criminology.  

Polo, Andrea
Àrea de coneixement: Economia Financera.
Graduat en Economia, Institucions i Finances per la Universitat de Roma III, l'any 2005.
Graduat en Mètodes Estadístics per a l'Anàlisi de Sistemes Econòmics per la Universitat de Roma III, l'any 2007.
Doctor en Economia Financera per la Universitat d'Oxford, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: corporate finance, corporate governance, banking.

Ajuda per a la formació postdoctoral

Ghaderi, Mohammad

Gonzalez Esteban, Angel Luis

Tur-Prats, Ana

Investigadors Marie Curie

Baley Gaytan, Isaac
Àrea de coneixement: Macroeconomia.
Llicenciat en Matemàtiques per l'ITAM, l'any 2006.
Doctorat en Economia per la New York University, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: macroeconomics, information, international, labor and development.

Espinosa Farfan, Miguel Andres
Àrea de Coneixement: Fonaments de l'Anàlisis Econòmica
Doctor en Economia, per la London School of Economics, l'any 2017.
Principals línies d'investigació: Business Economics and Industrial Organization

Investigadors de projectes

Amberger, Korie Ray
Àrea de coneixement: Microeconomia.
Llicenciada en Economia per la East Carolina University, l’any 2009.
Doctora en Economia per la Ohio State University,  l’any 2015.
Principals línies d'invetigació: macroeconomics of labor, search and matching, and information applied to macroeconomics. 

Manganelli, Anton Giulio
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciat en Economia per la Università degli Studi di Padova, l’any 2006.
Doctor en Economia per La Universitat Bocconi de Milà, l’any 2013.
Principals línies d'investigació: organització industrial, política de la competencia i practiques anticompetitives en el sector farmaceutic.

Pinzón Sarmiento, Luz Mary
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Colòmbia, l'any 1984.
Doctora en Applied Miltivariate Statistics per la Universitat de Salamanca, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: applied statistics, environmental, social research of government, media, consumer products and services, methodologies applied to multivariate analysis.

Shvets, Aleksandr
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Doctor en Filosofia per la Acadèmia Rusia de Ciència
Principals línies d'investigació: Social media, political participation.

Vall Castello, Judit
Àrea de coneixement: Economia i Gestió Pública.
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Doctora en Economia per la Universitat de Maastricht, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: labor economics, health economics, public policy, policy evaluation methods. 

Investigadors Beatriu de Pinós

Durante, Ruben
Àrea de coneixement: Economia Aplicada.
Llicenciat en Economia per la Universitat degli Studi di Messina, l'any 2001.
Doctor en Economia per la Brown University, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: Political economics, media economics, experimental economics, economic growth and development.

Zwernik, Piotr Wiktor
Àrea de coneixement: Matemàtiques.
Llicenciat en Economia per la Warsaw School of Economics, l’any 2003.
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Warsaw, l’any 2006.
Doctor en Estadística per la Universitat de Warwick, l’any 2011.
Principals línies d’investigació: graphical models with hidden data, algebraic statistics, applications of algebraic geometry and combinatorics in statistics, time series analysis, phylogenetic analysis, symbolic computations.

Personal investigador predoctoral en formació

Albert, Christoph Friedemann

Ameri, Mehregan

Artiles Gonzalez, Miriam

Brouwer, Claire Federica Odette

Caracciolo, Giacomo

Chan, Jenny

Costa Ramon, Ana Maria

Diz Pflugfelder, Sebastian Marcelo

Donati, Dante

Ellingsen, Sebastian Thomas Kristian

Fabiani, Andrea

Fernandez Bazan, Fernando Javier

Fernandez Cabrera, Gustavo

Gao, Yuqi

Gavalyugova, Dimitria

Ge, Erqi

Geng, Yining

Giarda Ugalde, Mario Francesco

Giraud, Esteve Gaelle

Gisbert Rodriguez, Josep

Goraya, Sampreet Singh

Guan, Rui

Guasch Mercade, Martí

Gudmundsson, Gudmundur Stefan

Hosseini, Rahil

Imbet Jimenez, Juan Felipe

Janezic, Katharina Anna

Kanngiesser, Derrick

Kastrau, Philipp Martin

Khametshin, Dmitry

Konovalova, Elizaveta

Lerche, Adrian

Liaudinskas, Karolis

Liu, Shangyu 

Manaev, Vladimir

Manea, Cristina

Manini, Raffaele

Mauersberger, Felix

Ou, Shengliang

Pozo sanchez,  Jorge Antonio

Puig Pomes, David

Reixach Sala, Andreu

Queirós, Francisco V. de Andrade e Silva

Rodriguez Gonzalez, Ana

Sanchez Moscona, Daniel

Scherrieble, Willy

Soto, Paul Eduardo

Soupre, Matthieu Emmanuel Jean Marie Ren

Souza, Andre Brandao de Mello

Tekin, Müge

Tikhonenko, Dmitri

Torrens Dinares, Miquel

Velona, Vasiliki

Wang, Yiru

Wei, Jianxing

Werner, Konstantin

Willis, Sebastien Matthew

Woiczyk, Thomas Karl Alfred

Yamamoto, Shohei

Yang, Guohao

Zhou, Lang

Ziegenbein, Alexander

Assistent de docència-UPF

Baertsch, Laurenz Michael

Castañeda Perez, Carolina

Chiavari, Andrea

Colonna, Agustina

de la Barrera, Marc

Flores Audante, Edgar Jairo Jesus

Garcia Garcia, Alberto

Ghofrani, Erfan

Jagadits, Andras

Kaya, Sandra Sinem

Khairani, Cut Rina

Leitner, Moritz Immanuel

Mantovani, Cristiano

Mari Pons, Sergi

Martin Vilalto, Zoel

Meza Cuadra Balcazar, Claudia Maria

Ozcan, Elif Feyza

Palumbo Fernandez, Helena

Pirla Lopez, Sergio Ventura

Ponikvar, Ana

Pravosud, Makar

Ptashkina, Maria

Rao, Nandan

Roman Blanco, Olatz

Romero Contreras, Damian Camilo

Schmitt, Daniel

Schoell, Nikolas Bahati

Sierra Vasquez, Sofia Betania

Spantidaki Kyriazi, Evangelia

Tiozzo, Philipp Maximiliam