Aquest curs, Biblioteca i Informàtica han renovat la web, amb una estructura nova i més fàcil d’utilitzar. El gestor de continguts és Liferay, que permet crear una web flexible i responsive. La web inclou un nou cercador, UPFinder, que aglutina els continguts del catàleg de la Biblioteca, la Biblioteca digital i l’e-Repositori, que abans s'havien de buscar per separat. 

El menú de navegació de la nova web és molt senzill i permet visualitzar els serveis i recursos per perfils d’usuari (PDI, estudiants i PAS) i per temes. La informació es presenta en fitxes (actualment 114), que donen informació bàsica de cada servei o recurs i adrecen a la guia d’ús, al gestor d'incidències o a l’aplicació, segons que correspongui. També es pot consultar la informació sobre espais, bones pràctiques i portàtils disponibles.

Actualització i millora de les guies BibTIC

S'ha actualitzat el disseny de les guies d'acord amb la nova web i s'ha adequat l'estructura per millorar-ne la usabilitat. També s'han creat nous continguts, entre els quals destaquem:
 
  • Guies de suport a la publicació científica
  • Manuals d'informàtica per a aplicacions

Versió mòbil de la web 

La consulta de la versió per a mòbil i tauleta de la web continua augmentant, fins a un 23,2% d'usuaris (percentatge mitjà) respecte a la versió completa.