Durant el curs 2017-2018 s'han matriculat 124 estudiants al programa UPF Sènior, a un total de 97 assignatures. Entre l'oferta dels diferents estudis de la UPF, els alumnes s'han matriculat de les assignatures següents:

 

Nom de l'assignatura 18th Century Art
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Actors i Institucións Polítiques
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Anàlisi i Significació de la Imatge
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Antropologia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Art Antic i Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Art Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Art Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Art del Barroc
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Art del Renaixement
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Art del Renaixement i Barroc
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Art del Segle XIX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'assignatura Art dels Segles XVIII i XIX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Art Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Art Primitiu
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Ciències Forenses
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Conductes Addictives i Delinqüència
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Cultura Clàssica i Tradició Occidental
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Discursos i Tradició Artística Moderna
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Dret Constitucional
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Dret de la Unió Europea
Titulació Grau en Dret
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Dret Internacional Públic
Titulació Grau en Dret
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Economia i Democràcia
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Estètica i Filosofia de la Cultura
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Estètica Moderna i Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Estudis de la Literatura Alemanya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Estudis de Literatura Francesa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Ètica i Filosofia Política
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura European Geography
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Fonaments de la Història i Teoria de l'Art
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Filosofia Àrab
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'assignatura Filosofia Moderna
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Geografia Humana
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Grans Tradicions Religioses
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

5

 

Nom de l'assignatura Història Moderna i Contemporània: Machreq i l'Islam Asiàtic
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'assignatura Història de la Catalunya Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom de l'assignatura Història Contemporània d'Espanya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Història Contemporània II
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 11

 

Nom de l'assignatura Història Econòmica i de l'Empresa
Titulació Grau en Economia
Nombre de crèdits 9
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Història i Cultura d'Àsia Oriental
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Història del Mediterrani Antic
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Història Moderna i Contemporània d'Àsia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Història Antiga
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Història de la Ciència i la Cultura Científica
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història Contemporània I
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'assignatura Història del Cinema I
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Història del Cinema II
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Història del Món Antic
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Història del Segle XX
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'assignatura Història Econòmica
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Història Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 13

 

Nom de l'assignatura Història Moderna
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 12

 

Nom de l'assignatura Història Moderna de Catalunya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom de l'assignatura Història Moderna d'Europa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Introducció a les Relacions Internacionals
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Criminologia
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Sociologia
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció als Estudis Literaris
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Ciència Política
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Història
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Sociologia
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Introducció a l'Economia
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Introducció a l'Administració Pública
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció al Dret
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció al Dret Privat i de l'Empresa I
Titulació Relacions Laborals
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Història de les Societats Contemporànies
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Introducció a la Investigació Social
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Literatura de Tradició Europea I
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Literatura Anglesa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Literatura Catalana
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Literatura Catalana Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Literatura Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Literatura del Segle XX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Literatura Espanyola
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Literatura Europea Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Literatura Grega
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Llengua i Literatura Llatina I
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Lliçons de Teatre Universal
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Metodologia d'Estudi
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

1

 

Nom de l'assignatura Narrativa Audiovisual
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'assignatura Organitzacions Econòmiques i Mercats
Titulació Grau en Economia
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'assignatura Organització de Computadors
Titulació Grau en Enginyeria Informàtica
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'assignatura Pensament Antic i Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats

3

 
Nom de l'assignatura Pensament Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

7

 
Nom de l'assignatura Pensament i Civilització del Món Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

2

 

Nom de l'assignatura Pensament i Religions d'Àsia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'assignatura Pensament Modern
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'assignatura Política Espanyola i Catalana
Titulació Grau en Ciències Polítiques
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Prehistòria
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'assignatura Psicologia
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Psicologia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'assignatura Retòrica i Poètica
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'assignatura Revolució i Utopia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Sistema de Justícia Penal
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'assignatura Temes Actuals de Geografia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'assignatura Temes Fonamentals de la Filosofia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'assignatura Tendències del Cinema Contemporani
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'assignatura Teoria de la Forma, el Color i la Composició
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2