La Universitat Pompeu Fabra preveu un seguit d'ajuts i de suport per a les activitats que els estudiants o els grups estables d'estudiants vulguin endegar i, especialment, per a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat. Les associacions registrades gaudeixen d'espais a tots els campus de la UPF per fer-hi reunions i per gestionar les seves activitats habituals. Disposen també de material d'oficina, de fotocopiadores i de telèfon. Aquests espais són compartits i tenen els equipaments informàtics necessaris perquè puguin funcionar.

L'Aula de l'Estudiant és un espai autogestionat pels estudiants perquè duguin a terme les activitats que decideixin: debats, conferències, exposicions, tallers, xerrades, etc.; un espai, en definitiva, de diàleg, de participació i de comunicació.

Ajuts a associacions d'estudiants

La Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF es va modificar el 18 d'octubre del 2017 per acord del Consell de Govern, i va introduir la novetat d'aprovar dos cops l'any, els mesos de març i novembre, la convocatòria d'ajuts. L'import de la subvenció ha estat de 14.000 i 8.000 euros en la primera convocatòria, i de 6.000 en la segona.

En la convocatòria de l'any 2017-2018 d'ajuts a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions de la UPF, la Comissió Avaluadora del primer termini, reunida el 13 de novembre del 2017, va aprovar subvencionar, amb un import total de 8.000 euros, els projectes de les associacions següents:

 • AECS
 • AEP
 • Associació Quirúrgica Gimbernat
 • Be Markt - Student's Marketing Association
 • Colla Castellera Trempats de la UPF
 • ESN Barcelona UPF
 • ELSA Barcelona UPF
 • FNEC
 • Joves Esquerra Verda
 • Pompeu Consulting Club
 • SEPC
 • UNSA Barcelona

La Comissió Avaluadora del segon termini, reunida el 2 de maig del 2018, va aprovar subvencionar, amb un import total de 6.000 euros, els projectes de les associacions següents:

 • AECS
 • AEP
 • AIESEC
 • Barcelona Debating Society
 • Be Markt - Student's Marketing Association
 • Colla Castellera Trempats de la UPF
 • Deba-t
 • ESN Barcelona UPF
 • ELSA Barcelona UPF
 • Pompeu Consulting
 • Pompeu Entrepreneurship
 • SEPC

Les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Pompeu Fabra són les següents: Alternativa Estel, Amnistia Internacional, Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales (AIESEC), Associació ESN (Erasmus Student Network) Pom, Associació European Law Students' Association Barcelona-Universitat Pompeu Fabra (ELSA-Barcelona UPF), Associació d'Alumnes Pompeu International Trade (PIT), Associació Colla Castellera Trempats de la UPF, Associació d'Estudiants Barcelona Debating Society, Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, Associació United Nations Students' Association (UNSA), Associació d'Estudiants UPF Entrepreneurship Society, Associació d'Estudiants Pompeu Consulting, Associació d'Estudiants PompeuFarra, Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'Estudiants (AEP-ACE), Associació d'Estudiants Quirúrgica Gimbernat, Associació Student's for Liberty-Barcelona, Be-Markt-Students Marketing Association (BeMarkt), Bloc d'Estudiants Independentistes-Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (BEI), Deba-t.org, Estudiants pel Canvi (EPC), Frente de Estudiantes, Jóvenes Sociedad Civil Catalana, Plataforma Universitària pel Català (PUC), Pompeunomics, Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), Grups Bíblics (GBU), Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Joves d'Esquerra Verda (JEV), Student's Association for the European Union - JEF.

Durant el curs 2017-2018 s'han donat d'alta al Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra: Associació Universitària ATRI, Asociación para la Investigación y el Desarrollo de las Humanidades, Asociación Juvenil Unión de Estudiantes de Cataluña.

Participació estudiantil

La participació dels estudiants és un element indispensable per continuar millorant la Universitat i per desenvolupar els canvis que la institució es proposi. Però, alhora, el foment de la participació pot contribuir moltíssim a la formació integral dels estudiants de la Universitat com a ciutadans compromesos amb la societat. Per tal de promoure, augmentar i enfortir la seva participació, s’han emprès una sèrie actuacions.

Per enfortir la política amb els estudiants, es treballa amb l’objectiu principal de contribuir al desplegament del Pla Estratègic 2016-2025 i, més concretament, a la realització efectiva de les estratègies descrites en l’àmbit estratègic “Comunitat”. Aquestes estratègies reflecteixen una doble voluntat: consolidar una comunitat plural i connectada i, alhora, promoure una comunitat participativa i socialment responsable. En aquest sentit, es treballa amb una ferma voluntat de diàleg i de cooperació amb els estudiants, incorporant aquest col·lectiu a les discussions del Claustre, del Consell de Govern, de diferents comissions, i impulsant el Consell d’Estudiants de la UPF.

Així mateix, es dóna suport a les activitats que els estudiants (tant associacions, grups estables, representants d’estudiants i Consell d’Estudiants) promouen. Durant l’últim curs, els estudiants han organitzat aproximadament 477 activitats als diferents campus de la UPF. Entre aquestes destaca l’organització de la seva Festa Major, que es consolida com una de les activitats més populars i significatives dels estudiants.

Un total de 19 estudiants han passat aquest curs per l’Aula de la Participació, un espai formatiu per adquirir habilitats i competències adreçat als estudiants que vulguin exercir una participació estudiantil activa, efectiva i eficient.

Mitjançant un conveni marc entre les universitats i el Parlament de Catalunya, durant el mes de juliol s'ha fet l'activitat de simulació Setmana del Parlament Universitari, en la qual la UPF participa activament, tant en la seva organització com pel que fa als 32 estudiants que hi han intervingut.

Aquest curs acadèmic, per segona  vegada, del 7 al 30 de març, 11 estudiants de la UPF han participat en el curs El Síndic de Greuges de Catalunya com a Garant dels Drets Humans.

Lligues de debat

Les lligues de debat es consoliden com una de les activitats més valorades pels estudiants i amb més participació. 

Enguany, la UPF ha participat per quart any consecutiu en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. Els dies 22 i 23 de febrer va tenir lloc al campus de la Ciutadella la fase local d'aquesta competició, amb la participació de 25 instituts i centres de secundària. L'equip guanyador va ser l'Escola Taller Ginebró de Cardedeu, que els dies 11, 12 i 13 d'abril i després d'una formació a mida per part de la UPF, va representar a la nostra universitat a la fase final a la Universitat Miguel Hernández, en què van quedar en primera posició, així com també van guanyar el premi a la millor oradora.    

"S'han d'imposar quotes de gènere a les empreses?". Aquest era el tema que van haver de discutir els dos equips finalistes de la sisena edició de la Lliga de Debat interna de la UPF. Berclow Club, que es va proclamar guanyador, va argumentar la posició a favor, i el seu rival, Vermell Carmesí, en contra. 28 equips inscrits, amb un total de 84 participants, i 49 debats celebrats, va ser el balanç d'aquesta activitat, que pretén fomentar les tècniques de debat i d'oratòria entre tots els estudiants de la Universitat.

Del 16 al 19 d’abril va tenir lloc a la Universitat Miguel Hernández d'Elx la Lliga de Debat universitària organitzada per la Xarxa Vives, amb la participació de 14 equips de les diferents universitats. El tema que s'hi va debatre va ser: "És Occident responsable del sorgiment de l'Estat Islàmic?". L'equip estava format per Carles Aulés Blanchert, Eduard Ortiz i Jornet, Christian Soriano Garcia i Alba Vilanova Garcia, de diferents graus de la UPF, i Ander Errasti com a capità de l’equip.

A partir dels bons resultats obtinguts amb la Lliga de Debat de la UPF i la participació en les lligues de debat de la Xarxa Vives, tant en les d'estudiants de grau com en les de secundària i batxillerat, s'ha fet un projecte per tal d’adaptar el format de la lliga interna de debat de la UPF a un centre penitenciari, com a acció inclosa dins el conveni marc signat amb els Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Amb l'enriquidora experiència de l'any passat, aquest curs es va organitzar una lliga de debat al centre penitenciari CP Brians 2, que incloïa una setmana prèvia de formació en oratòria als interns participants. Aquesta activitat es va dur a terme dins el marc de l’escola d’adults CFA Víctor Català i de la Biblioteca del CP Brians els dies 14, 15 i 16 de novembre del 2017, i l'equip guanyador va ser Piràmide.