Durant el curs 2017-2018 s'han apagat 57 servidors virtuals gràcies a la consolidació d'aquests en entorns virtualitzats i a la migració de serveis al núvol.