El curs 2017-2018 ha finalitzat la migració al nou entorn de Liferay de les més de 1.000 webs que conformen tota la web de la UPF.

Paral·lelament, s'ha treballat en un nou Campus Global. La nova plataforma és responsive, s'adapta als diferents dispositius de consulta, seguint la línia engegada amb la nova web, i ofereix elements de treball i de comunicació interna personalitzats i personalitzables per a cada usuari. La prova pilot del nou Campus Global ha tingut lloc del 24 d'abril al 24 de juny (al voltant de 2.500 usuaris entre estudiants, PAS i PDI). A finals del mes de juny es dóna accés al nou Campus Global a tota la comunitat universitària, alhora que es continua utilitzant el Campus Global antic. De manera que el curs 2018-2019 ja s'accedeixi al nou portal personal de la UPF incorporant, per fases, les propostes de millora rebudes durant la prova pilot.

En la línia d’adaptar-se a les necessitats dels usuaris, es continuen fent formacions personalitzades i es va actualitzant la pàgina web del servei que inclou tots els manuals necessaris per mantenir al dia les pàgines web per part dels responsables i que inclou recomanacions sobre com escriure per a la web tenint en compte el públic, l’arquitectura de la informació, etc.