Nombre de grups Figures pròpies UPF AGAUR (SGR 2017) TECNIO
Campus

Grups

Unitats

CER

Grups 
consolidats

Grups 
preconsolidats

Grups 
emergents

Acreditats

Candidats a ser acreditats

Mar

27

6

1

14

1

-

1

 

Ciutadella

52

2

4

27

4

1

-  

Comunicació-Poblenou

45

7

3

21

3

3

2 2

Total

124

15

8

62

8

4

3 2