Les activitats més destacades de REBIUN-Red Española de Bibliotecas Universitarias (sectorial de la CRUE) d'aquest curs acadèmic han estat les següents:

Organització de jornades i assemblees

XVI Workshop de proyectos digitales "Ecosistemas del Conocimiento Abierto". Celebrat a la Universitat de Salamanca del 25 al 27 d’octubre. La Biblioteca hi va presentar la comunicació següent:

"Acompañar a los investigadores: el apoyo de la Biblioteca/CRAI de la UPF en el ciclo de investigación", a càrrec d'Anna Casaldàliga, Marina Losada i Natàlia Plancheria.

XXV Asamblea Anual de REBIUN, celebrada a la Universitat de La Rioja del 15 al 17 de novembre del 2017. En aquesta assemblea, s'hi van presentar els resultats dels grups de treball de cadascuna de les línies estratègiques del III Plan Estratégico de REBIUN 2020 i els informes i els resultats dels diferents grups de treball estables.

XVI Jornadas CRAI: "Los laboratorios digitales: un servicio de apoyo digital a la docencia, la investigación y el aprendizaje", celebrades el 7 i 8 de juny del 2018 a la Universitat de València, amb les participacions següents:

       —Comitè científic de les Jornades: Mercè Cabo.

      Workshop: "¿Cómo sacar el máximo partido a los laboratorios digitales? Retos y oportunidades", a càrrec de Harriette Hemmasi (Universitat Brown), Carme Cantos i Anna Magre, de la Biblioteca de la UPF.

Participació de la UPF en grups de treball de REBIUN

Línia 2. "Dar apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión". La UPF participa activament en els grups de treball dels objectius generals d'aquesta línia estratègica:

Objectiu 1. "Integrar de forma progresiva las CI2 en los diferentes estudios de la universidad como estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo, amb la participació de Carme Cantos, Joan Trench i Manel Lozano.

Objectiu 4. "Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de cada universidad para incrementar la visibilidad y el impacto de la universidad". Amb la participació d'Anna Casaldàliga.

Objectiu 5. "Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo i Silvia Losa.

Línia 3. "Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0, Internet y las redes sociales". Marina Losada participa en el grup de treball d'avaluació de repositoris (REBIUN-FECYT).