Ajuts concedits 2013 2014 2015 2016 2017

Postdoctorals

         
Programa Ramón y Cajal

3

3

2

13

4
Programa Juan de la Cierva (1)

10

6

10

11

13
Programa ICREA

3

3

2

- 3
Programa ICREA Acadèmia

2

6

11

- 4
Programa Beatriu de Pinós 1 10 11 - 3
Predoctorals          

FI

20 17 19 19 21
FPI - 20 18 24 27
FPU - 14 - 9 4
PFIS 1 2 1 - -
Beques La Caixa (2) 5 3 1 2 3

1 El programa Juan de la Cierva es compon de diversos programes d'ajuts per a la contractació postdoctoral

2 Inclou el programa Inphinit