Durant el curs 2017-2018, el servei de producció multimèdia ha continuat mantenint el nivell de producció de vídeos per a la docència i la recerca, i ha augmentat la producció de vídeos per a serveis de la Universitat.

Concretament: 

  • S’han produït quatre MOOC: Why Biology 2, Getting to Know Catalonia, Cante Flamenco Tech i ARGUMENTA (en col·laboració amb la resta d’universitats catalanes).

  • S’han produït cursos en línia com el projecte HEIRRI i el FIDU. I també vídeos del Curs d'Introduciió a la Universitat, que han contribuït de manera cabdal a la no presencialitat d’aquest curs.

  • S'han produït 5 projectes audiovisuals per a la recerca.

  • S'han produït 21 projectes audiovisuals per a serveis UPF.

  • S'han produït 4 projectes per al blended learning.

  • S'ha consolidat el repositori de materials audiovisuals amb l’eina Kaltura, que permet emmagatzemar, preservar i servir aquests materials en diferents entorns, ja sigui l’Aula Global o el canal Youtube de la UPF, entre d’altres.

  • S’ha introduït una nova eina de gestió de projectes i generació d’estadístiques per treballar en equip, el JIRA.

  • S'ha endegat un projecte per a la gravació autònoma de classes en diferents modalitats, tant pel que fa a programaris, com a gravació de classes i a préstec d’equipaments.