Nova Guia de l'investigador

A l’inici de curs s'ha difós la Guia de l'investigador, que aplega la informació que pot necessitar el PDI per dur a terme la seva activitat investigadora, amb una visió integrada de tots els serveis i els recursos de suport a la recerca de la UPF.

Els continguts es presenten amb fitxes que es poden consultar de dues maneres alternatives:

Per grans categories: "Què t'oferim?"

Per les fases del projecte d'investigació: "En quina fase estàs?"

Les fitxes donen informació bàsica de cada tema i adrecen a la unitat que n'és responsable, per ampliar la informació o per fer-ne una sol·licitud.

Activitats durant la Setmana Internacional de l'Accés Obert:
Micro-MOOC sobre Accés Obert i IEEE Author's Workshop

Amb motiu de la Setmana Internacional de l'Accés Obert (Open Access Week), celebrada del 23 al 27 d'octubre, la Biblioteca ha organitzat les activitats següents:

Micro-MOOC sobre Accés Obert, curs via Twitter  

Xerrada: IEEE Author's Workshop

Exposició "Estampes de la Revolució Russa"

La Biblioteca del campus de la Ciutadella ha acollit del 7 de novembre al 15 de desembre la mostra “Estampes de la Revolució Russa”. La inauguració ha coincidit amb el centenari de la Revolució d’Octubre. L’exposició, organitzada pel Seminari d’Estudis Eslaus de la UPF, pretenia il·lustrar mitjançant cartells propagandístics de l’època, llibres, fragments de pel·lícules i diversos objectes exposats l’intent de portar a la pràctica la utopia de la igualtat social.

Nova web de Biblioteca i Informàtica

El mes d’abril s'ha posat en funcionament la nova web de Biblioteca i Informàtica (www.upf.edu/web/biblioteca-informatica), amb una estructura nova i més fàcil d’utilitzar. 

La web inclou el nou cercador de continguts de la Biblioteca, UPFinder.

UPFinder: nou buscador de continguts de la Biblioteca

Amb la posada en funcionament de la web s'ha implementat UPFinder (upfinder.upf.edu), el nou cercador de continguts de la Biblioteca que permet, amb una sola cerca, trobar tots els recursos d’informació:

Recursos electrònics: llibres i revistes, articles i la majoria de bases de dades

Recursos físics: llibres, revistes, audiovisuals, etc.

e-Repositori: producció científica, tesis, TFG, TFM, models d’examen, etc.

Novetats principals:

Caixa de cerca única integrada a la web de Biblioteca i Informàtica. S’hi troben documents procedents del catàleg de la Biblioteca, de la Biblioteca digital i de l’e-Repositori, que abans s'havien de buscar per separat.

Cerca més fàcil i intuïtiva. Els resultats es presenten de manera uniforme, independentment del format (llibres, articles de revista, tesis doctorals...).

Accés al text complet més ràpid a través d’un botó fàcilment visible.

Disseny més actual i adaptable a qualsevol dispositiu mòbil.

HackLab a Ciutadella i Mar

El mes d’abril s'han posat en funcionament dos nous espais HackLab a la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella i a la Biblioteca del Mar, fruit de la col·laboració amb el CLIK i les USQUID. 

Aquests dos espais s’afegeixen al HackLab que hi ha des del curs 2014-2015 a la Biblioteca/CRAI del Poblenou.

El HackLab és un espai de cocreació i de desenvolupament d'idees i de projectes, obert a tota la comunitat UPF, però molt especialment adreçat a la comunitat d'estudiants.

El HackLab busca promoure una cultura autogestionada de col·laboració i d'aprenentatge entre els seus participants de manera independent als estudis que es cursen.

Exposició "Pearse Hutchinson", poeta i traductor de poesia

La Biblioteca/CRAI del Poblenou ha acollit, del 24 d’abril al 18 de maig, l’exposició del traductor Pearse Hutchinson.

La mostra ha presentat records personals del poeta irlandès, testimonis de la seva correspondència amb Josep Carner i amb Salvador Espriu, i reproduccions de manuscrits de les seves traduccions.