Durant aquest curs, s'hi han incorporat importants millores amb l'objectiu que el PPC sigui la principal font d'informació de la producció científica de la UPF. Se n'ha millorat l'entrada de dades, la visibilització d'informació i l’exportació de les dades a les webs.

Aquestes millores es tradueixen en les accions següents:

1) Permet afegir i modificar continguts de manera més àgil i ràpida. Inclou un nou accés directe a la intranet des del PPC.

2) Incorpora més indicadors bibliomètrics dels articles de revista (citacions de Scopus, Web of Science, Google Scholar, Index Scimago, CarhusPlus i Altmetric).

3) Millora la visualització de la informació dels congressos amb un nou apartat d'Actes de congressos.

4) Permet destacar una activitat o bé seleccionar-la per mostrar-la al CVA (Curriculum Vitae Abreviado).

5) Permet adjuntar el fitxer postprint de l’article per publicar-lo a l’e-Repositori i que des del PPC hi hagi l’enllaç al text complet de l’article en accés obert.

6) A les cerques per departament, grup, unitat i centre específic de recerca (CER) permet consultar la producció científica realitzada durant el període cronològic en què els investigadors són o n'han estat membres.

7) Lliga cada publicació amb el seu projecte de recerca.

8) Permet exportar al format BibTeX de les publicacions.

9) Millora el traspàs d’informació sobre publicació científica a les pàgines web de la Universitat (de departament o UCA, grup o personals). L’objectiu és que el PPC sigui l'única font d’entrada de dades de producció científica de la UPF.

El PPC emmagatzema 1.447 CV d'investigadors de la UPF. Pel que fa al nombre de referències, les dades al final de curs són les següents:

  • Articles de revista: 44.003
  • Capítols de llibre: 19.189
  • Llibres: 22.158
  • Projectes: 11.102
  • Convenis: 3.198
  • Tesis dirigides: 3.779
  • Congressos: 51.711