Durant el curs 2017-2018, La Factoria+ ha treballat conjuntament amb el CLIK en la creació de recursos per millorar i potenciar l'ús de l'Aula Global com a instrument per complementar els processos d’ensenyament-aprenentatge oferts en les sessions presencials:

  • Creació d'un curs en línia per al professorat per optimitzar l'ús de la plataforma en les assignatures amb tres nivells: Primers passos a l’Aula Global, per on començar; Un pas cap a la interacció. Com utilitzar l’Aula Global cap a un model híbrid, i Un espai d’interacció i col·laboració. Un model 100% híbrid.
  • Publicació d'una pàgina web d'Eines TIC per a la docència que pretén ajudar a sistematitzar i conèixer les diverses metodologies docents i les activitats i els recursos de l’Aula Global, així com les seves possibilitats combinatòries, segons els objectius d’aprenentatge dels estudiants. 

Per altra banda, s'han actualitzat les guies d'ús de recursos i activitats per al professorat i s'han creat noves guies per als estudiants.

La Factoria continua oferint els seus serveis de front office a estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis a les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI dels tres campus: suport a l'Aula Global, producció de materials multimèdia i serveis web.