El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), creat per Consell de Govern el 17 de febrer del 2016, té la missió de definir i d'actualitzar el model educatiu integral de la UPF, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l’impuls de la innovació de la docència, amb la voluntat de promoure la transformació dels processos de docència-aprenentatge i la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

El CLIK vol contribuir a la transformació del model d’aprenentatge i aportar valor en:

  • Desenvolupament de plans de formació del professorat.
  • Innovació tecnològica i pedagògica, impulsant l’aplicació de noves tendències en educació superior.
  • Promoció  d’un aprenentatge significatiu.
  • Establiment de lligams entre l’activitat docent i la recerca, amb la finalitat d’assolir un aprenentatge en profunditat.
  • Contribució a l’elaboració de plans d’acompanyament a l’estudiant en el seu inici a la universitat, durant la seva estada i quan finalitza el seu recorregut acadèmic.
  • Impuls de línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement de la UPF.
  • Contribució, amb resultats d’investigació, en el desenvolupament de projectes docents.
  • Transferència a la societat dels coneixements i de les habilitats obtinguts a la Universitat.
  • Desplegament del Pla d’Acció pel Multilingüisme per promoure l’ús i la interacció entre diverses llengües.