La formació transversal de lliure elecció és la formació que s'ofereix als estudiants de la Universitat per cursar dins de la UPF, en estudis diferents d'aquell en què estan matriculats i que inclou les assignatures ofertes en el Trimestre d'Estiu. Aquesta formació complementa la pròpia del pla d'estudis i també aquella que l'estudiant pugui seguir en el marc d'un programa d'intercanvi o mobilitat.

Aquesta formació dóna resposta a la voluntat de la Universitat d'oferir als seus estudiants programes flexibles, que permetin adquirir competències i coneixements transdisciplinàriament.

La Universitat va iniciar el curs 2016-2017 l'oferta d'assignatures de formació transversal de lliure elecció. I el curs 2017-2018 s'hi han matriculat 78 estudiants.