Durant el curs 2017-2018, la formació en competència digital als nous estudiants de grau s’ha impartit en format blended learning, tres hores de presencialitat i tres hores d’autoaprenentatge. També s’han dut a terme algunes experiències d’impartició exclusivament en línia en la formació adreçada a la realització del treball de fi de grau (TFG) i als estudiants de postgrau.

D’altra banda, s’ha estat treballant per tal que el curs 2018-2019 tota la formació en competència digital adreçada als estudiants es pugui impartir en línia.