Col·laboració institucional 31
Col·laboració institucional 18
Acord marc de relacions institucionals en la docència, la recerca, la cultura i l'extensió universitària 16
Docència 596
Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 529
Col·laboració en l'àmbit de la docència en qualsevol dels seus cicles 11
Col·laboració en els estudis de postgrau 36
Intercanvi i mobilitat d'estudiants o professors 17
Campus internacional: Programes a mida 1
Relació amb centres docents d'ensenyament superior adscrits a la UPF 2
Recerca i activitats científiques 8
Col·laboració per a la realització de jornades, simposis, seminaris o congressos científics 1
Col·laboració en l'àmbit de la recerca 6
Dotació de beques 1
Serveis 2
Col·laboració en matèria de serveis universitaris (esports, residències, etc.) 2
Alumnes d'altres centres que fan pràctiques a la UPF 52
Total 702