La Biblioteca de la UPF participa intensament (comissions, grups de treball, etc.) en aquestes dues àrees d’activitat:

Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació

Aquest curs acadèmic s’ha treballat en la implementació del programari de gestió de biblioteques Sierra a les 10 universitats del Consorci i s'han migrat tots els servidors al núvol. També s'ha treballat en la implementació d'una eina de descoberta per a cada institució.

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), que també es va migrar al nou sistema Sierra i al núvol d'Innovative, va continuar amb el creixement habitual. A finals del curs acadèmic, el CCUC comptava amb més de 5.592.892 registres bibliogràfics.

D'altra banda, a la Biblioteca Digital de Catalunya, l’any 2017 es van descarregar 5.107.332 articles de revistes electròniques i es va continuar treballant amb els consorcis espanyols per tal d'obtenir acords més avantatges de contractació. El 2017 es va decidir una nova distribució de costos entre les universitats consorciades participants per donar estabilitat a la contractació dels recursos i establir una fórmula de distribució dels costos acceptable per a tots els consorciats.

També va funcionar amb normalitat el programa PICA, que gestiona el préstec consorciat i el préstec interbibliotecari en l’àmbit del CSUC i el magatzem cooperatiu GEPA.

Àrea de Ciència Oberta

Aquesta nova àrea es va crear el curs passat per afavorir la Ciència Oberta. S'ha treballat en les activitats de repositoris cooperatius: Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), RACO i Memòria Digital de Catalunya (MDC), i del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), que ha continuat incorporant millores.

També s'ha consolidat el servei de suport a la gestió de dades de recerca per atendre demandes i assessorar els investigadors sobre com elaborar plans de gestió de dades i on dipositar-les.

Formació

Seminari Nous Models d'Avaluació de la Recerca (26 de gener).

Jornada El futur de les biblioteques universitàries (8 de març).

Organitzada per la UAB i el CSUC dins del marc del 50è. aniversari d’aquesta universitat, ha tractat del futur de les biblioteques universitàries i ha estat un punt de partida per treballar-hi en diversos grups de treball.

Curs Humanitats Digitals i Biblioteques (15 de març).