La UPF es connecta a Internet mitjançant una línia de 10 Gbps situada al campus de la Ciutadella; també, mitjançant una segona línia d'1 Gbps situada al campus del Poblenou, que s'activa en cas d'avaria o mal funcionament de la línia principal.

Durant el curs 2017-2018 la UPF també ha estat protegida dels atacs de denegació de servei mitjançant una plataforma de mitigació que el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya ha posat a disposició de totes les universitats catalanes.