Durant el curs 2017-2018 s'han ampliat tots els equips de les aules d'informàtica per homogeneïtzar-ne les característiques a 8 GB de RAM i disc SSD, actuació que en millora sensiblement les prestacions i ofereix un parc d'ordinadors amb prestacions molt similars entre els tres campus.

Campus de la Ciutadella:

  • 337 ordinadors amb ampliació de memòria a 8 GB
  • 240 ordinadors amb ampliació de disc SSD a 240 GB

Campus del Poblenou:

  • 93 ordinadors amb ampliacions de memòria a 8 GB
  • 257 ordinadors amb ampliació de disc SSD a 240 GB
  • 207 pantalles de 22 polzades

Campus Universitari Mar:

  • 177 ordinadors amb ampliacions de memòria a 8 GB
  • 224 ordinadors amb ampliació de disc SSD a 240 GB
  • 13 pantalles de 22 polzades

Aquests ordinadors estan distribuïts entre les aules d'informàtica, les aules de docència i de lliure accés de la Biblioteca i del laboratori BESLab.

Addicionalment, la Biblioteca/CRAI del campus de la Ciutadella ha renovat 42 ordinadors portàtils, dedicats al préstec.

També s’ha millorat el sistema de videoconferència a diverses sales de reunions de la UPF:

  • Dues sales de l’edifici Mercè incloent-hi un projector interactiu
  • Dues sales de reunions de l'edifici Roc Boronat.