De la UPF
Erasmus+ estudis 657
Convenis bilaterals 228
Erasmus+ pràctiques 40
MApS (Mobilitat en Aprenentatge Servei) 7
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 11
Total 943

 

A la UPF
Erasmus+ estudis (Europa) 512
Convenis bilaterals 172
Programa d'Estudis per a Estrangers 1.366
Barcelona International Summer School (BISS) 110
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 36
Visitants 55
Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional 18
Total 2.269