Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis


2015


2016


2017

Aportacions corporatives

26

32

42

Càtedres d'empresa

1

1

2

Donacions individuals 4 5 18
Total 31 38 62