Nombre de persones registrades a Alumni UPF (juliol del 2018) 

 

Total

14.878

Increment respecte el juliol del 2016 + 0,7%