Sol·licitant Nombre de préstecs
Grau en Comunicació Audiovisual
4.300
Grau en Periodisme 4.052
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 850
Grau en Traducció i Interpretació / Llengües Aplicades
130
Enginyeries de l'ESUP 802
Estudis Hispànics 42
Màsters i doctorats 142
Departament de Comunicació 447
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 32
Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 151
Altres 902
Total 11.850