Documents UPF prestats a usuaris 
d'altres institucions del CSUC (*)    
Documents d'altres institucions del CSUC
prestats a usuaris UPF
2017 9.808 14.289

(*) Aquests préstecs estan inclosos en les dades de préstecs de documents.