Repositori Tipus
Documents
 erep Tots els documents produïts per la UPF 15.500 documents
 mdx

Materials docents 

98 documents 
mdc Col·leccions especials 7 col·leccions
3.962 documents
 raco-g Revistes científiques  20 títols 
4.787 articles
 recerc-g Working papers i altres documents de recerca 7.000 documents

tdx-g

Tesis doctorals  1.875 tesis