Entitat 2013 2014 2015 2016 2017
Universitat Pompeu Fabra 33.944 33.969 37.979 40.780 45.895
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 829 36      
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) 21 499 304 180 540
Centre de Regulació Genòmica (CRG) 359 600 558 695 850
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 115 173 338 173 570
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques 558 1.938 3.878 2.276 3.798
Total 35.826 37.215 43.057 44.104 51.653
Imports en milers d'euros

* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada