Projectes

Solicitats

Import Sol.

Atorgats

Import Atorg.

Projectes d'Innovació 

 32

 200.250,12

 29

 80.573,32