Curs 2017-2018 Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Total
Nombre de cursos 15 15 14 44
Nombre d'assistents  122 121 119 362
Numero d’hores 85,50 134 53 272,50