Franja d'edat
Homes
Dones Total
Persones
Menys de 30 anys 7 12 19
Entre 30 i 39 anys 54 82 136
Entre 40 i 49 anys 81 196 277
Entre 50 i 59 anys 71 159 230
Més de 59 anys 12 19 31
Total 225 468 693