Ensenyaments integrats Estudiants %
Total estudis de grau 10.364 81,57
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.341 18,43
Total ensenyaments integrats 12.705 100,0
UNIVERSITAT (integrats i adscrits) Estudiants %
Total estudis de grau 15.555 77,83
Total estudis de postgrau 4.431 21,17
Total Universitat 19.986 100,0