Grau

Per al conjunt de la Universitat, la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2021-2022 evolucionen positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris.

En el curs 2022-2023, a la UPF, s'han graduat 2.092 estudiants de grau, 64% dones i 36% homes. La taxa de rendiment dels graus ha augmentat gradualment, fins a situar-se entorn el 89% els últims anys.

La taxa d’eficiència se situa a nivells molt alts, entorn del 95,6%. Tots els estudis tenen una taxa d’eficiència superior al 95%.
La taxa de graduació és molt elevada i estable, al voltant del 62%. La taxa d’abandonament se situa entorn el 26%.
 

Màster

El curs 2022-2023 s'han graduat 896 estudiants de màster, 65,4% dones i 34,6% homes, amb una taxa de graduació del 58,7%. Això és degut al fet que hi ha molts estudiants a temps parcial i que el temps perquè es graduïn és un any més del previst. Els últims anys la taxa de graduació dels màsters en t i + 1 és d’entorn el 85%.

La taxa d’eficiència se situa a nivells molt alts, entorn del 97,6%. L’abandonament dels màsters UPF és molt baix, al voltant del 3,5%.

La taxa de rendiment dels màsters s’expressa amb valors alts (92,3%).
 

Doctorat

Durant el curs 2022-2023 s'han llegit 232 tesis doctorals: el 54%, per dones i el 46%, per homes.