El curs 2022-2023 ha estat un curs de grans xifres de mobilitat i matrícula en programes internacionals, projectes destacats i apostes estratègiques pel que fa a l’aprofundiment i la direcció de la internacionalització a la UPF. També, de canvis en l’encaix i l'articulació d’aquest àmbit en l'àmbit polític i organitzatiu.

Un curs per a la projecció internacional

Amb la Conferència de l’EAIE a Barcelona el setembre del 2022 i els actes que va capitalitzar la UPF, així com amb l’acollida de les reunions de llançament de projectes tan rellevants com EUTOPIA MORE o l’Erasmus Mundus en Intel·ligència Artificial (EMAI), coordinat per la UPF, el primer trimestre va donar el tret de sortida d’un curs en què destaca el nivell de projecció internacional assolit per la UPF.

Durant el curs, les xifres de mobilitat i una política inclusiva de beques i ajuts han convertit els estudiants de la UPF en ambaixadors a les universitats sòcies d’acollida. Amb una selecció d’aquestes universitats s’ha anat aprofundint en la col·laboració a través de la dimensió internacional Erasmus i de la nostra Universitat Europea, per tal de generar una xarxa preferent en què la mobilitat de personal reforci la mobilitat d’estudiants i altres tipus de cooperació acadèmica.

A través de les diverses aliances i xarxes, la UPF ha reforçat el seu compromís amb Àfrica i una internacionalització inclusiva i responsable.

L’encaix i l’articulació de l’àmbit d’internacionalització

Amb un relleu al capdavant del Vicerectorat (del professor Antoni Luna a la professora Helena Ramalhinho), la renovació de la Direcció Acadèmica dels Programes Internacionals (de la professora María Morrás al professor Josep Ibáñez) i la creació de la nova figura del delegat de Mobilitat, confiada al professor Josep Capdeferro, la política d’internacionalització de la UPF reforça els seus pilars.

Organitzativament, el Servei de Relacions Internacionals s’integra en l’Àrea de Docència, amb la intenció de millorar coordinacions en la mobilitat, eminentment acadèmica, i integrar els programes i projectes educatius internacionals.

Mobilitat

Durant el curs 2022-2023 ha continuat la tendència a l’alça de la mobilitat en el cas dels estudiants, tant sortints com entrants, i en el marc dels diversos programes. Pel que fa al personal, també s'ha recuperat la mobilitat docent amb l’acumulació d’oportunitats i ajuts, mentre que la del PTGAS s’ha estancat.

Mobilitat sortint d’estudiants

La mobilitat dels estudiants ha tornat a repuntar el curs 2022-2023, amb un màxim històric que suposa un pic i que sembla tocar sostre, a tenor del nivell de sol·licituds per al curs 2023-2024.

En total, 1.155 estudiants de grau fonamentalment, i més puntualment de màster i doctorat, han pogut gaudir d’una experiència de mobilitat internacional durant el curs 2022-2023. Això suposa un creixement de gairebé un 10% respecte al curs passat.

A través dels programes institucionals de mobilitat, els estudiants de la UPF han fet una estada a 52 països, segons la distribució següent:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa, encara amb el Regne Unit) i Suïssa: 797
 • Erasmus+ pràctiques (Europa): 30
 • Convenis bilaterals: 296
 • SICUE (Espanya): 25
 • Programes d’estiu: 7

La majoria d’estudiants de la UPF han optat per la mobilitat acadèmica a Europa i per acollir-se al programa d’ajuts Erasmus+, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques.

Els ajuts Erasmus+ han permès que tots els estudiants que han fet una estada a Europa hagin marxat becats a estudiar-hi o fer-hi pràctiques, alguns complementats amb els ajuts Santander Erasmus. També els estudiants que han marxat enguany al Regne Unit han estat els darrers a poder-se beneficiar d’ajuts Erasmus fins al 30 de maig de 2023, gràcies a una gestió acurada dels diferents projectes vius.

Respecte als ajuts per a mobilitat fora d'Europa per la via dels convenis bilaterals, el nombre de beneficiaris entre UPF World i Erasmus Internacional ha estat de 242 estudiants (29 dels quals becaris MEC), un 50% més que el curs passat. La UPF ha estat pionera en activar la possibilitat d’ajuts a la mobilitat internacional en els marges que permet la subvenció a la mobilitat intraeuropea, conscient del volum i el cost que representa.

Com a resultat, durant el curs 2022-2023, més del 90% de la mobilitat ha rebut algun tipus d’ajut, amb possibilitat de complementar amb la beca MOBINT de l’AGAUR, que la gran majoria d’estudiants UPF obtenen. A tots els estudiants se’ls aplica exempció de matrícula a les universitats de destinació, de manera que el compromís amb la mobilitat és doble: com a catàleg d’oportunitats a l’abast i com a política activa d’ajuts.

Mobilitat entrant d’estudiants

Les xifres de mobilitat entrant durant el curs 2022-2023 també baten rècord: la UPF ha rebut 2.415 estudiants de 50 països. Concretament i desglossat per programa, han fet una estada acadèmica entre nosaltres:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa, encara amb el Regne Unit) i Suïssa: 663
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 216
 • SICUE (Espanya): 34
 • Visitants: 28
 • Erasmus+ internacional: 11
 • Programes Internacionals: 1.251 (més 236 en cursos a mida)
 • Escola d’Estiu Internacional (BISS): 212 estudiants internacionals

Cal destacar el creixement de la mobilitat en el marc dels Programes Internacionals i l’Escola d’Estiu que fa objecte de secció específica, així com un increment en la mobilitat acadèmica que ens arriba dels socis internacionals. Tot i que la UPF continua aprofitant més els convenis amb reciprocitat, el buit es va tancant i demana més obertura de l’oferta d’assignatures.

Per facilitar l’acollida del col·lectiu internacional, s’ha continuat el treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat i el Barcelona Internacional Welcome Desk per facilitar els tràmits d’estrangeria i d’instal·lació a la ciutat. Paral·lelament, amb el Barcelona Centre Universitari, es reforça l’aposta per garantir l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional (amb canvi de proveïdor del servei) en un context particularment complicat del mercat immobiliari.

Trimestralment, s’han organitzat sessions d’acollida per als estudiants entrants a fi de facilitar-los la integració a la UPF i a la ciutat, i se n’ha fet seguiment des de l’Oficina de Mobilitat i Acollida. És important destacar i agrair la contribució i col·laboració estreta amb l’Erasmus Student Network (ESN), que s’ha mantingut com a punt de referència per als estudiants internacionals a la UPF, complementant l’acció institucional (oferta d’UPF Idiomes i Voluntariat Lingüístic) amb activitats de trobada i intercanvi. La coordinació i la col·laboració es reforçaran encara més a través de la nova figura del delegat de Mobilitat, el professor Josep Capdeferro.

Mobilitat del personal 

El curs 2022-2023, gràcies a l’adjudicació de nous fons Erasmus+ de mobilitat docent i de formació, tant a escala europea com global, ha permès el gaudi dels ajuts i beques a nous beneficiaris, i que coincideixen amb el temps amb els ajuts adjudicats amb convocatòries anteriors.

Mobilitat europea

 • 20 mobilitats: 14 de PDI i 6 de PTGAS
 • Països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Holanda, Itàlia, Polònia, Portugal i República Txeca
 • Departaments de la UPF més actius: Traducció i Ciències del Llenguatge, Dret i Humanitats

Mobilitat internacional

 • 45 mobilitats: 15 de sortida i 30 d’entrada
 • Països: Austràlia, Israel, Iran, Botswana, Kenya, Namíbia, Etiòpia, Sud-àfrica, Rússia, Xina, Indonèsia i Filipines
 • Departaments de la UPF més actius: Comunicació, Traducció i Humanitats, i el Servei de Relacions internacionals com a facilitador de la resta 

Aquestes mobilitats s’han articulat sobre la base d’interessos acadèmics a les institucions i països de la mobilitat, i permeten que institucionalment es vagin teixint noves relacions i reforçant els vincles amb els socis Erasmus+.

Programes internacionals

Amb 1.251 estudiants, els programes internacionals continuen creixent durant el curs 2022-2023 en tots els seus formats i combinacions entre BaPIS i International Business. També ho fan la BISS i els programes a mida.

Per acollir aquestes xifres d’estudiants amb garanties de qualitat i solvència acadèmica, es va planificar el curs 2022-2023 amb una oferta generosa  d’acord amb la previsió de creixement, i s’ha treballat en la millora de processos de matrícula per gestionar un major nombre d’estudiants.

Durant el curs 2022-2023 s'han fidelitzat els programes a mida amb les universitats de Chicago, Texas a Austin, Georgetown, Northwestern, Texas A&M, Boston College, ISCPA Toulouse i la Pontifícia Catòlica Universitat de Perú. Aquestes universitats confien en la UPF com a font de docència i professorat, i des de la Direcció Acadèmica de programes es treballa cada vegada més estretament amb els departaments (Humanitats, Comunicació i MELIS). En conjunt, s’han acollit per aquesta via 236 estudiants. En col·laboracions sense component docent també s’ha facilitat l’organització de programes amb estudiants de la Universitat de Califòrnia i de l'University College de Londres.

Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS)

El Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) demostra ara, en fase d’expansió, que l’oferta de cursos resulta atractiva i d’interès per als estudiants internacionals, predominantment nord-americans, però també asiàtics, amb la renovació de l’esponsorització del programa per part el govern indonesi.

Per al curs 2022-2023 es va preveure una programació de 16 assignatures al primer trimestre i de 29 assignatures al segon que, per la via del desdoblament, s’han convertit en 21 i 33 grups respectivament, amb flexibilitat per absorbir la demanda en alguns cursos i mitjanes d’ocupació entre el 85% i el 65%, que garanteixen l’equilibri entre sostenibilitat econòmica i qualitat acadèmica del programa.

Aquesta àmplia oferta ha permès desplegar bona part del catàleg de cursos del programa BaPIS, oferint una paleta de temes que combina el coneixement de la nostra realitat social, política i cultural per a un públic internacional i noves temàtiques al voltant dels compromisos amb la igualtat, la sostenibilitat i la creativitat i abordant els dilemes de la intel·ligència artificial, el creixement i la globalització. L’aposta per una oferta radicalment diferent, innovadora i lligada als debats actuals ha generat una resposta molt positiva i entusiasta dels socis internacionals que confien en la UPF per enviar-hi els seus estudiants.

En aquest sentit, sota la nova Direcció Acadèmica del professor Josep Ibáñez, la renovació del programa de cara al curs 2024-2025 parteix d’una sòlida base per continuar en la mateixa línia, introduint la possibilitat per als professors de la UPF de proposar assignatures de manera periòdica i mantenir així el dinamisme i l’actualització del programa.

Quant a la dimensió d’internacionalització del BaPIS, 22 estudiants de la UPF s’hi han matriculat. 

Barcelona International Summer School (BISS)

En la seva sisena edició, la Barcelona International Summer School es consolida com a programa de referència i oferta d’estiu, amb un catàleg de 18 cursos, 3 dels quals s’han desdoblat per la demanda, i la participació de 255 estudiants provinents de 45 universitats de 16 països d’arreu del món: 43 de la UPF i 212 internacionals, entre els quals destaquen 119 dels Estats Units;  altres països amb un nombre significatiu d’estudiants són el Regne Unit, Itàlia, Suïssa i Egipte.

Una edició més augmenta la proporció de públic internacional, que representa un 83% dels estudiants i continua servint al projecte d’internacionalització a casa dels estudiants UPF. En relació amb l’any passat, enguany les inscripcions a cursos s’han incrementat un 42,8% i s’ha assolit una ocupació mitjana dels cursos del 85%, xifra que millora els resultats en termes de sostenibilitat econòmica.

Entre les temàtiques dels cursos que s’han ofert durant el període 2022-2023 destaquen la sostenibilitat i el benestar social; la cultura, la història i la política locals; la creació i la crítica audiovisuals; reflexions sobre reptes socials contemporanis i recursos per a la gestió i anàlisi de dades. Els cursos, d’entre una, dues o quatre setmanes de duració, han comptat amb classes teòriques i pràctiques, treballs sobre casos reals i simulacions, així com visites i col·laboracions de conferenciants experts de cada sector.

Com a novetat d’aquesta sisena edició, la BISS ofereix als participants un programa d'activitats complementari a l'oferta docent, que ha ajudat a donar a l’escola d'estiu un valor afegit, com a factor d’integració i d'immersió per al col·lectiu d’estudiants que hi participen. És per això que compta amb la implicació de membres de la comunitat UPF per liderar activitats socials diverses, amb la participació de docents, doctorands, membres del personal d’administració i serveis i de l'associació d'estudiants ESN (Erasmus Student Network).

Aquesta mobilització de la comunitat constitueix una prova pilot i la clau de volta del que es vol aconseguir també al llarg del curs en termes de projecte d’integració, en què conflueixen els objectius estratègics d’internacionalització a casa i d’immersió del públic internacional en la realitat sociocultural de casa nostra.

Cooperació acadèmica internacional

Durant el curs 2022-2023 la UPF referma el seu compromís amb les principals xarxes internacionals a les quals pertany, assumint el lideratge allà on s’alineen els objectius estratègics i promovent projectes bottom-up que reforcen el posicionament acadèmic dels àmbits de coneixement.

Participació en xarxes 

En el seu posicionament global, la UPF desplega una estratègia d’acció conjunta a través de les seves xarxes i aliances. Ho fa amb objectius ben definits i que s’han perfilat per assolir major impacte.

A través de l’A4U (Aliança 4 Universitats), la UPF col·labora amb les universitats capdavanteres d'Espanya (UAB, UAM i UC3M), amb el suport de l’ICEX, per explorar i obrir nous països i regions per desenvolupar-hi consorcis i projectes de cooperació a llarg termini.  

Aquesta cooperació s’ha traduït en diverses línies d’activitat:

 • Continuació del pla d’actuació amb Àfrica, amb delegació institucional al Senegal i a Gàmbia. Vegeu l'apartat "Activitats".
 • Recepció de visites d’universitats sòcies comunes africanes i asiàtiques a la UPF per compartir i explorar línies de col·laboració més concretes en format missió inversa. Vegeu l'apartat "Activitats".
 • Recuperació de la mobilitat docent i de doctorat amb Botswana, Namíbia, Sud-àfrica, Indonèsia i Iran amb fons Erasmus del projecte KA107 2020 i la promoció de les noves oportunitats amb fons Erasmus del projecte KA171 2022 a Rússia, Iran, Àfrica subsahariana i Sud-est asiàtic. La UPF capitalitza el 27% d’aquestes oportunitats i a partir del 2022 concentra la seva acció al continent africà a través del projecte compartit amb l’A4U. Vegeu l'apartat "Mobilitat de personal".

A través de The Guild, la UPF té una veu distintiva a Europa i configura l’agenda europea de política de recerca i educació superior, contribuint als debats actuals i de futur.

Durant el curs 2022-2023 també Àfrica ha estat focus de treball per part de The Guild que, conscient de la prioritat geopolítica del continent en la política europea, ha treballat amb l'African Research Universities Association (ARUA) en la definició de clústers d’excel·lència per reforçar la recerca orientada a les necessitats de la regió, a partir de les fortaleses de les universitats que conformen The Guild. En paral·lel, s’ha obert el debat sobre Internacionalització responsable i neutralitat climàtica, en què la UPF ha contribuït des del grup de treball sobre sostenibilitat, que liderem.

La revisió dels programes Horitzó i Erasmus, que arriben a l’equador, permet també fer palanca per orientar-ne les prioritats, posant èmfasi en la recerca bàsica dins de l’Espai Europeu de Recerca (ERA) i en una mobilitat més diversificada i de qualitat dins d’Erasmus.

A través de l’Europaeum, la UPF es compromet amb la història, els valors i la identitat europea, oferint oportunitats de formació a postgrau i doctorat i alimentant el diàleg intel·lectual paneuropeu des de les perspectives humanístiques i de ciències socials.

Enguany, la cohort del programa Scholars 22-23 ha iniciat el seu itinerari formatiu i s’ha celebrat el cinquè aniversari del màster Erasmus Mundus de Política i Societat Europea, amb participació de professorat, personal i alumni que, a través del programa, ha passat per la UPF.

A través d’EUTOPIA, la UPF transforma, internacionalitza i desplega la seva política d’innovació educativa amb universitats afins en el nou paisatge de les aliances d’universitats europees.

El curs 2022-2023 ha estat el curs de transició cap a una aliança ampliada, amb tancament del projecte pilot EUTOPIA 2050 i el llançament del nou projecte EUTOPIA MORE, sota la coordinació de la UPF. Des del Servei de Relacions Internacionals, s’ha participat a les Eutopia Week i es facilita la mobilitat entre les universitats sòcies, així com iniciatives per promoure la internacionalització a casa.

Participació en projectes europeus i internacionals

Des del Servei de Relacions Internacionals un any més s’ha apostat per una mobilitat de qualitat i per promoure de manera proactiva entre tots els departaments la presentació de propostes a convocatòries de programes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de convocatòries europees, aprofitant el potencial de les aliances.

Durant curs 2021-2022 es van presentar 19 propostes en les convocatòries regulars. D’aquestes, 9 projectes han rebut finançament, és a dir, amb un 40% d’èxit. Es tracta de projectes que s’han iniciat durant el curs 2022-2023, amb un finançament total obtingut de 4.258.656 euros, el més alt rebut mai en les convocatòries competitives del programa Erasmus+, sense comptar els resultats dels projectes al voltant d’EUTOPIA. Aquesta dada representa més de 2/3 del pressupost sol·licitat.

Aquesta fita ha estat possible perquè, per primera vegada, la UPF coordina un màster Erasmus Mundus, en Intel·ligència Artificial (EMAI), en consorci amb la Sapienza (Roma), la Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i la Universitat de Radboud (Holanda). El projecte finança quatre cohorts d’estudiants per un programa de dos anys amb 60 beques completes per als estudiants admesos, entre que comencen a la UPF i fan una estada combinada d’estudis dins del consorci.

També s’ha renovat el Barcelona Centre for European Studies (BACES), com a projecte destacat Jean Monnet, i s’han obtingut fons per desplegar mobilitat estratègica pròpia de la UPF amb Amèrica Llatina, el món Mediterrani i Àsia-Pacífic.

A la convocatòria Erasmus 2022-2023, s’hi han acompanyat fins a 12 propostes, amb un pressupost sol·licitat de 2.158.189 euros, i s'ha tornat a participar en un gran projecte, en aquest cas una Aliança per la Innovació.

Del total de projectes finançats en la convocatòria 2021-2022, un 66,6% són coordinats per dones. Pel que fa a la convocatòria 2022-2023, del total de propostes presentades, un 63,5% són liderades per dones.

Relació de propostes presentades a la convocatòria 2022-2023

Eramus+ Acció clau 1 - Mobilitat Internacional

Mobilitat:

 • Consorci Campus Iberus per a pràctiques a Europa
 • Mobilitat Internacional amb l’A4U a Àfrica subsahariana, sud-est asiàtic, Rússia i Orient Mitjà

Màsters conjunts Erasmus Mundus:

 • 2023 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “MAPP: Erasmus Mundus Master in Public Policy” (renovació). Coordinador: CEU-Central European University (Àustria). Responsable UPF: IBEI

Erasmus+ Acció clau 2 - Cooperació Educativa

Aliances de Cooperació  

 • 2023 “TRIALS”. Coordinador: UPF. Responsables acadèmics: Davínia Hernández-Leo i Marc Beardsley (DTIC), 250.000 euros
 • 2023 “ARGI”: Alternate Reality Games as inclusive practice”. Coordinador: ALLI, Grècia. Responsable acadèmica: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 52.020 euros
 • 2023 “CIVES”: From citizenship to “civism” in Europe: building a civil society”. Coordinador: Universitat de Bolonya. Responsable acadèmic: Fernando Guirao (ECO), 78.900 euros
 • 2023 “TBD”: Strengthening metacognition through student inquiry”. Coordinador: Universitat de Tallinn (Estònia). Responsable acadèmica: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 80.646 euros
 • 2023 “Strumenti e percorsi per la didattica dell’intercomprensione per la promozione dello sviluppo sostenible”. Coordinador: Universitat de Roma Foro Italico. Responsable acadèmica: Mercè Lorente (TRAD), 43.603 euros

Desenvolupament de capacitats

 • 2023 “VOLCANIC: Building a Mesoamerican Network for higher education teaching innovation labs”. Coordinador: MOFET Institute (Israel). Responsable acadèmica: Davinia Hernandez-Leo (DTIC), 53.000 euros
 • 2023 “SEVERE - Asia: Social Enterprise through Virtual Environments and Remote Entrepreneurship in Asia”. Coordinador: Glasgow Caledonian. Responsable acadèmica: Teresa Monllau (ECO), 48.000 euros

Associacions per la Innovació

 • 2023 “CARE COM-PASS: Based Approach for a Resilient, Economical and Sustainable Long-Term Care Model in Europe: From Institutionalization to Community-Based Care, with a Social economy approach”. Coordinadora: UPF. Responsable acadèmica: Teresa Monllau (ECO), 1.500.000 euros

Erasmus+ Acció Clau 3 - European Policy Experimentation in HE

 • “EDLab”, Pilot a joint European degree label. Coordinadora: Universitat de Granada. Consorci de 13 universitats espanyoles, portugueses, italianes i belgues, que representen 4 aliances d’Universitat Europea (ARQUS, ENLIGHT, EUTOPIA i SEA-EU). Responsable a la UPF: equip d'EUTOPIA

Com a balanç, cal destacar la progressió de la UPF, que gradualment ha presentat propostes coordinades i en accions amb més pressupost disponible, participant en totes les accions del programa Erasmus+, fet que demostra l’interès i la finestra d’oportunitat que el programa representa per captar recursos alternatius a la recerca i per impulsar projectes d’innovació educativa i col·laboració acadèmica.

Activitats

A l’inici del curs 2022-2023, del 13 al 16 de setembre, Barcelona va acollir la Conferència Europea d’Educació Internacional, organitzada per la European Association for International Education (EAIE), fet que va suposar aplegar a la ciutat més de 6.000 professionals provinents de 95 països i una aparador excepcional per a les universitats locals.

La UPF va organitzar una visita dins del programa oficial i va fer una invitació oberta als seus socis, amb una resposta de més de 130 representants de 32 països que van participar en les jornades de portes obertes, on van coincidir amb l’equip de relacions internacionals i tots els coordinadors de mobilitat de centres integrats i adscrits, en un programa de descoberta i aprofundiment de possibilitats de col·laboració internacional. La diversitat de la procedència dóna mostra de la xarxa de socis de la Universitat, amb visitants d’Alemanya, Argentina, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Corea, Dinamarca, Eslovènia, Estat Units, Filipines, Finlàndia, França, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Israel, Itàlia, Líban, Marroc, Mèxic, Nova Zelanda, Noruega, Perú, República Txeca, Suècia, Taiwan, Xile i Xina.

La Jornada de Portes Obertes als socis internacionals de la UPF i la participació activa en la Conferència de Barcelona va ser una acció clau del pla estratègic d’internacionalització amb l’objectiu d’incrementar la projecció internacional de la Universitat.

Aquella mateixa setmana també es va acollir a la UPF el Grup de Responsables de Relacions Internacionals Francòfons (GRIF), amb 47 representants d’universitats de parla francesa de diferents continents, així com una delegació d’universitats i colleges canadencs a través del Canadian Bureau for International Education (CBIE).

Participació en conferències internacionals

A més de la participació en reunions oficials i de treball a les comissions en matèria de relacions internacionals de la CRUE, el CIC i l’ACUP, durant el curs 2022-2023, la UPF ha recuperat la seva presència a les trobades de les principals associacions de l’àmbit d’educació internacional:

 • Conferència anual de la European Association for International Education (EAIE), el setembre del 2022 a Barcelona, sota el paraigua de Study in Catalonia, amb agenda de reunions i com a ciutat d’acollida. A la cloenda, la directora de Relacions Internacionals, Sara López Selga, va ser proclamada vicepresidenta de l’associació com a resultat d’un procés d’eleccions.
 • Conferència Anual de l’Asia-Pacific Association for International Education (APAIE), el març del 2023 a Bangkok (Tailàndia), sota el paraigua de Study in Catalonia, amb agenda de reunions i presentació per part de la directora de Relacions Internacionals, Sara López Selga, a la sessió “European aspirations for innovation and resilience”.
 • Conferència Anual de NAFSA, el juny del 2023 a Washington DC (Estats Units), sota el paraigua de Study in Catalonia, amb agenda de reunions i presentació per part de la directora de Relacions Internacionals, Sara López Selga, a la sessió "Synergies and Impact: Europe’s International Education Objectives”.
 • Assemblea d’universitats espanyoles i nord-americanes d’APUNE el juny del 2023 a la UPF.

Visites i missions institucionals

Arran de l’efecte crida de la Conferència de l’EAIE a Barcelona, però també de la necessitat de recuperar interlocucions i coordinacions, particularment amb els Estats Units, s’ha incrementat el nombre de visites.

Visites acollides:

Àsia-Pacífic: Universitat de Hanoi (Vietnam), Confederació de Comunitats i Municipis de Gyeonggi (Corea del Sud), Universitat de Fudan (Xina)

Amèrica Llatina: Universitat Autònoma de Perú (Perú), Universitat Catòlica de Temuco (Xile)

Estats Units: Universitat de Califòrnia, Universitat de Texas a Austin, Ross School of Business - Universitat de Michigan, Robins School of Business - Universitat de Richmond, Reed College, Universitat de Maryland, Universitat de Chicago, Bentley, Georgetown, Texas A&M, Drexel, API i UMASS Amherst, API i Universitat Central de Florida, CIEE i Harvard, CEA-CAPA i SUNY-Oswego, SAE-Lenoir Rhyne University, SAI, CEA-CAPA, Spanish Studies Abroad (SSA), ISEP

Europa: Volda University College (Noruega), Toulouse School of Economics (França)

Mobilitats de personal Erasmus: Universitat de Khon Kaen (Tailàndia), Universitat Kenyatta i Universitat de Nairobi (Kenya), Universitat de Namíbia (Namíbia), Ateneo de Manila (Filipines), Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT (Austràlia)

Missions institucionals:

 • Delegació conjunta amb l’A4U a Senegal la tardor del 2022, amb un programa de treball amb l’ambaixada, oficina comercial i Institut Cervantes, i amb les universitats locals: Universitat Cheikh Anta Diop (UCAD), Grup SUPDECO, Institut Pasteur i Institut d’Estudis de Seguretat a Dakar, Universitat Gaston Berger (UGB) a Saint-Louis, Universitat Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a Ziguinchor, Universitat Iba Der Thiam de Thiès (UT) a Thiès i Universitat Alioune Diop de Bambey (UADB) a Bambey; i a Gàmbia, on es van visitar les universitats de Gàmbia (UTG), l’American International University West Africa (AIUWA), la Unitat de Recerca Mèdica de Banjul i el Centre de Recerca i Desenvolupament de Polítiques (CRPD) de Brusubi
 • Trobada amb universitats britàniques el desembre del 2022 a València

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2022-2023 la UPF ha revisat el seu catàleg de convenis, amb la voluntat de concentrar i d'aprofundir relacions (EUTOPIA i The Guild a Europa, i selecció de socis estratègics a la resta del món), i només ampliar a noves institucions si constitueixen una millora qualitativa o contribueixen a una diversificació geogràfica de valor afegit.